W dniu 2.11.2023 r. ogłoszono rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18.10.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2367).

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

Główne zmiany polegają na:

1) zmianie definicji stanowiska pracy – teraz należy przez to rozumieć przestrzeń pracy wraz z: a) wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, b) krzesłem i stołem, c) opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem;

2) wskazaniu, że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy – co oznacza, że stosuje się te przepisy np. do laptopów, jeśli są przeznaczone do pracy na danym stanowisku pracy przez co najmniej 4 godziny na dobę;

3) dodaniu możliwości zapewnienia pracownikom także szkieł kontaktowych, a nie jak do tej pory tylko okularów korekcyjnych.

Szereg zmian dotyczy także załącznika do rozporządzenia, w którym wskazane są wymagania ergonomii stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Pracodawcy mają 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (czyli od 17.11.2023 r.) na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.