Od 16.6.2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.6.2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1118). Na jego podstawie z 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Jednocześnie z 1.7.2023 r. traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.5.2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1028).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego ma wpływ m.in. na przywrócenie obowiązku składania krajowych schematów podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 31y ust. 1 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) – terminy raportowania krajowych schematów podatkowych zostały zawieszone od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

W konsekwencji odwołania stanu zagrożenia epidemicznego z 1.7.2023 r. zawieszenie obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych obowiązuje wyłącznie do końca lipca 2023 r. Zatem od 1.8.2023 r. raportowanie krajowych schematów podatkowych znów będzie obowiązkowe.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź