Opis sytuacji: W PUE ZUS dokumenty zostały przetworzone do 11.9.2021 r. Dnia 14.11.2021 r. podatnik złożył ZWUA i ZZA w wyniku zmiany decyzji lub błędu przy wypełnianiu wniosku w CEIDG.

Ulga na start nie ma charakteru obowiązkowego – przedsiębiorca może z niej zrezygnować poprzez złożenia stosownego zgłoszenia. Mimo że przepisy tego wprost nie przewidują, SN uważa, że istnieje możliwość przywrócenia komentowanej ulgi poprzez złożenie korekty zgłoszenia.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (w praktyce, jeżeli działalność zostanie założona np. 2 dnia danego miesiąca, z ulgi można korzystać przez 7 miesięcy).

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Ulga nie jest obowiązkowa – przedsiębiorca może zrezygnować z uprawnienia, przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Jak stwierdził SN w wyroku z 18.7.2023 r. (III USKP 58/22, Legalis), gdy przed upływem terminu płatności pierwszej składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca objęty zakresem zastosowania art. 18 ust. 1 PrPrzed orientuje się, że błędnie zgłosił się do ubezpieczeń społecznych i wbrew swojej woli zrezygnował w ten sposób z ulgi na start (a nie zamierzał od razu podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z preferencyjną podstawą obliczania składek na nie), dopuszczalne jest dokonanie korekty tego zgłoszenia. W konsekwencji takiej korekty przedsiębiorca wchodzący na rynek będzie mógł – w zamian za rezygnację z ochrony ubezpieczeniowej – korzystać najpierw ulgi na start, a po upływie 6 miesięcy z podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom przy preferencyjnej wysokości składki.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź