W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług przewidywano, że przygotowane zmiany będą dotyczyć już rozliczeń VAT za kwiecień 2021r. Zmianie miały ulec zasady oznaczania GTU towarów i usług, raportowania transakcji powiązanych, a także wykazywania zbiorczo faktur uproszczonych wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 VATU oraz faktur wystawianych w formie biletu jednorazowego. Przewidziano również oznaczenie „MPP” dla mechanizmu podzielonej płatności stosowanego dobrowolnie. Ponadto korekty in-minus, o których mowa w art. 86 ust. 19a VATU miały być wykazywane dokumentem „WEW”.

Przygotowane zmiany nie weszły jednak w życie w planowanym terminie i prace nad projektem zmian trwają nadal. W konsekwencji pliki JPK_VAT za kwiecień należy sporządzać na dotychczasowych zasadach. Przewidziane zmiany za pewne nie wejdą w życie w drugim kwartale, bowiem takie rozwiązanie spowodowałby, że podatnicy rozliczający się kwartalnie za każdy miesiąc składaliby informacje według innych zasad.