Rząd zakłada, ze Polski Ład zacznie obowiązywać od dnia 1.1.2022 r. Zmiany przede wszystkim będą dotyczyć:

 • wzrost kwoty wolnej do 30 000 zł,
 • dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz dla inżynierów stawka ryczałtu spadnie z 17% na 14%. Dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży ITC stawka zmniejszy się z 15% do 12%,
 • brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku ma zostać zrekompensowany innymi rozwiązaniami,
 • dla przedsiębiorców Polski Ład przewiduje kilkanaście nowych rozwiązań oraz obniżkę stawek podatku ryczałtowego.
Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Dodatkowo projekty zakładają ulgi dla przedsiębiorców:

 • Ulgę B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem,
 • Ulgę na prototyp, wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji,
 • Ulgę na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach,
 • Ulgę na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej,
 • Ulgę IP Box, która zmniejszy obciążenie na etapie jego sprzedaży,
 • Ulgę na IPO wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów, które ułatwią polskim firmom wejście na giełdę i znalezienie potrzebnych im inwestorów,
 • Ulgę konsolidacyjną kierowaną do firm, które poprzez połączenie się z innym podmiotem zdecydują się na uratowanie np. swojego kontrahenta, dostawcy lub innego biznesu potrzebującego wsparcia,
 • Ulgę na ekspansję, dzięki której wydatki na poszukiwanie nowych rynków dla polskich produktów będą mogły zostać odliczone 2 razy,
 • Atrakcyjne podatkowo zasady inwestowania za pośrednictwem Venture Capital, które będą zachętą do lokowania kapitału w innowacyjne polskie przedsiębiorstwa i start-upy,
 • Zmodyfikowany i uatrakcyjniony Estoński CIT. To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów