Dnia 24.10.2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o CIT, która przedłuża działanie Tarczy Antyinflacyjnej. Ustawa wydłuża działanie Tarczy antyinflacyjnej do 31.12.2022 r. Oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT na: podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki wykorzystywane w produkcji rolnej.

Do końca roku obowiązywała będzie również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Zmiany w CIT

Zmieniają się też przepisy ustawy o CIT. Z korzyścią dla podatników. Najważniejsze zmiany w tym zakresie to:

  • modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023),
  • uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”,
  • zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,
  • zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),
  • uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund,
  • zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
  • złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
  • likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”,
  • poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),
  • zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

VAT 8 i 23 %

Z noweli wynika również, że stawki podatku od towarów i usług zostaną utrzymane na poziomach 8% i 23%, dopóki wydatki na obronność przekraczają 3% PKB.

Źródło: Ministerstwo Finansów