Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 2.12.2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023(Dz. U. poz. 2495 i 2808) – do 30.6.2023 r. była stosowana obniżona do wysokości 0% stawka podatku VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. Preferencja ma zastosowanie (pod pewnymi warunkami) do nieodpłatnych dostaw towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz:

  1. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  2. podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  3. jednostek samorządu terytorialnego

– na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie.

W związku z przedłużającą się inwazją Rosji na terytorium Ukrainy oraz dużą liczbą uchodźców w Polsce przedłużono obowiązywanie tej preferencji do 31.12.2023 r. – rozporządzenie, Ministra Finansów z 23.6.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz.U. 2023 r., poz. 1224).

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź