Do kogo skierowany jest Program Innovation Hub?
Program jest skierowany do dwóch grup podmiotów sektora FinTech:

  • Podmioty planujące rozpoczęcie działalności w ramach części rynku finansowego objętej nadzorem KNF (m.in. start-upy), które posiadają innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych (IT).
  • Podmioty nadzorowane przez KNF planujące wdrożyć innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych (IT).

Jakie są korzyści z udziału w Programie Innovation Hub?
W ramach Programu podmiot pytający może uzyskać:

  • Wsparcie ze strony UKNF w identyfikacji właściwych przepisów prawa, regulacji i stanowisk nadzorczych mających zastosowanie do danego podmiotu, modelu biznesowego, oferowanego produktu lub usługi finansowej.
  • Informacje o zasadach działania nadzoru, trybie uzyskania zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności oraz dokumentach i wytycznych dostępnych na stronie internetowej KNF.

Jak wziąć udział w Programie Innovation Hub?
W celu zgłoszenia się do udziału w Programie i skierowania zapytania należy wypełnić formularz kontaktowy.

Zapytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowanego podlega ocenie przez UKNF z wykorzystaniem określonych kryteriów uczestnictwa w Programie.

Kryteria uczestnictwa w Programie Innovation Hub

Kryterium
Kluczowe pytanie
Ocena pozytywna
Ocena negatywna
Innowacyjny charakter rozwiązania
Czy oferowane rozwiązanie różni się od istniejących rozwiązań na rynku polskim i może być postrzegane jako innowacyjne? Rozwiązanie zmienia sposób korzystania z istniejących usług lub produktów finansowych.
Rozwiązanie może wpłynąć pozytywnie na rozwój sektora innowacji finansowych (FinTech).
Istnieje na rynku wiele podobnych rozwiązań.
LUB
Brak jest zmiany sposobu korzystania z istniejących usług lub produktów finansowych.
LUB
Rozwiązanie nie dotyczy sektora innowacji finansowych (FinTech).
Wstępna analiza otoczenia regulacyjno-prawnego
Czy podmiot przeprowadził wstępną analizę regulacji i przepisów prawa odnoszących się do proponowanego rozwiązania? Podmiot dokonał wstępnej oceny w jaki sposób proponowane przez niego rozwiązanie wpisuje się w istniejące regulacje i przepisy prawa. Podmiot nie wykazał podjęcia działań na rzecz zrozumienia otoczenia regulacyjno-prawnego.
LUB
Brak jest wskazania wyraźnych wątpliwości ze strony podmiotu w obszarze regulacyjno-prawnym.
Realna potrzeba wsparcia (brak pewności prawnej)
Czy po stronie danego podmiotu istnieje realna potrzeba otrzymania wsparcia w ramach Programu Innovation Hub? Innowacyjne rozwiązanie nie wpisuje się jasno w istniejące regulacje i przepisy prawa. Innowacyjne rozwiązanie w łatwy sposób wpisuje się w istniejące regulacje i przepisy prawa.

W zależności od charakteru i złożoności zapytania UKNF może udzielić odpowiedzi podmiotowi pytającemu, który spełnił kryteria uczestnictwa w Programie:
a) poprzez wiadomość e-mail,
b) telefonicznie lub
c) zaprosić podmiot na spotkanie w siedzibie UKNF w celu szczegółowego wyjaśnienia wskazywanej kwestii.

 

Więcej szczegółów na stronach KNF.