Warto już teraz przeanalizować kilka aspektów planowanych rozwiązań dotyczących oskładkowania umów zlecenia, tak żeby w lepszy sposób pracodawcy mogli przygotować się na zmianę, która będzie miała miejsce już za pół roku. Pełne oskładkowanie każdej umowy zlecenia spowoduje, że pracodawcy i zleceniobiorcy będą ponosili większe koszty z tego tytułu. Takie rozwiązanie może spowodować wzrost liczby osób, które będą decydowały się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i świadczenie pracy w ramach B2B, co może być oszczędnością zarówno dla takiego samozatrudnionego jak i pracodawcy, niemniej może to być rozwiązanie ryzykowne bowiem ZUS będzie szczególnie weryfikował tego rodzaju zatrudnienie, a w przyszłości może zostać wyeliminowane przez jednolitą dla wszystkich formę zatrudnienia.

Limit 30-krotności w umowach zlecenia

Jedno z zagadnień, które do tej pory nie zostało określone jest kwestia limitu 30-krotności, o którym mowa w ustawie z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń́ społecznych w art. 19 ust. 1 tej ustawy. Limit 30-krotności w 2021 r. jest równy 157 770 zł, będzie on sukcesywnie rósł w kolejnych latach wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. Do tej pory nie zostało wskazane, jak projektodawca ma zamiar potraktować limit 30 krotności w stosunku umów zlecenia. Możliwe są dwa rozwiązania:

  • Ustawodawca ustali jeden wspólny limit dla umowy zlecenia i umowy o pracę – w takiej sytuacji nie będzie miało znaczenia czy ubezpieczony świadczy pracę w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia, ponieważ w momencie kiedy łącznie przekroczy wskazany limit (kwotę 157 770 zł w 2021 r.), to nie będzie już opłacał składek emerytalnych dzięki czemu jego wynagrodzenie będzie wyższe o wskazaną tę składkę;
  • Ustawodawca ustali dwa limity 30-krotności, jeden dla umowy zlecenia a drugi dla umowy o pracę, tak żeby zniechęcić do świadczenia pracy przez osobę pracującą w ramach różnych form zatrudnienia; ten wariant jest mniej prawdopodobny, natomiast nie można wykluczyć, że tego rodzaju możliwość nie zostanie zaproponowana przez pomysłodawców pełnego oskładkowania umów zlecenia.

Budżet wynagrodzeń w 2022 r.

Pracodawcy już dzisiaj powinni zweryfikować ile posiadają umów zlecenia w organizacji a także jak bardzo wzrosną koszty zatrudnienia w momencie, kiedy każda z obecnie zawartych umów zostałaby obowiązkowo oskładkowana wszystkimi składkami (składka emerytalna, składa rentowa, składka chorobowa, składka wypadkowa i składka zdrowotna). W kolejnym kroku należy sprawdzić ile z tych umów będzie obowiązywało nadal w styczniu 2022 r., tak żeby w budżecie wynagrodzeń na 2022 r., pracodawcy mogliby przygotować dodatkowe środki na sfinansowanie pełnych składek na ubezpieczenie społeczne. Należy również pamiętać, żeby rozsądnie szukać alternatyw zamiany umowy zlecenia w umowę o dzieło, ponieważ w związku z prowadzonym przez ZUS od 1.1.2021 r. rejestrem umów o dzieło można się spodziewać, że pracodawcy mogą być kontrolowani w tym zakresie, w sytuacji kiedy nagle zaczną dokonywać takiej zamiany umowy zlecenia na umowę o dzieło.