W projekcie objaśnień podatkowych przeanalizowano poszczególne najważniejsze rozwiązania pakietu tj.:

  • Wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość WSTO (definicję, miejsce dostawy),
  • Sprzedaż na odległość towarów importowanych SOTI (definicję, miejsce dostawy),
  • Rolę operatorów interfejsów elektronicznych (platform),
  • Procedury szczególne tzw. One Stop Shop – OSS (procedura unijna i nieunijna),
  • Procedurę szczególną tzw. Import One Stop Shop – IOSS (procedura importu),
  • Uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”).

Przebieg prekonsultacji

  • Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich.
  • Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: [email protected] do 30.6.2021 r.
  • W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) proszę dołączyć ich postać edytowalną.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kas/prekonsultacje-objasnien-podatkowych-do-e-commerce-w-vat