Urlop bezpłatny dla osoby niezaszczepionej przeciwko COVID-19 

W projektowanej regulacji przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą pracodawcom na uzyskanie informacji dotyczącej zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku COVID-19. Jest to zapowiadany przez resort zdrowia na początku sierpnia projekt ustawy, który ma być jednym ze sposobów walki z Koronawirusem w ramach nadchodzącej czwartej fali pandemii. Założenia do ustawy przewidują, że w przypadku osoby, która przekazała informację o braku zaszczepienia lub nieprzebyciu infekcji potwierdzonej wynikiem testu lub posiadania ważnego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku COVID-19, pracodawca dostanie uprawnienie do delegowania takiej osoby do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy; będzie miał także możliwość skierowania jej na urlop bezpłatny. Tego rodzaju informacje, pracodawca będzie mógł również uzyskiwać przed nawiązaniem stosunku pracy z osobą ubiegającą się o pracę. Co oznacza, że już na etapie rekrutacji ustawa umożliwi pracodawcom weryfikowanie, czy kandydat do pracy jest, czy nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Warto podkreślić, że omawiane zmiany i nadanie pracodawcom uprawnień związanych z weryfikowaniem, który z pracowników jest zaszczepiony przeciwko COVID-19, to odpowiedź na apele organizacji zrzeszającej pracodawców. Pracodawcy lobbowali za takimi zmianami, ponieważ nie chcą po raz kolejny zamykania działalności. Natomiast dzięki tym informacjom powinno im udać się zwalczać COVID-19 w ramach swojej organizacji. Możliwość wysłania pracowników na urlop bezpłatny może spowodować, że część osób pod wpływem takiego działania zdecyduje się na szczepienie.

W ramach komentowanej nowelizacji ustawy, pomysłodawcy proponują, że przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą, prowadzący działalność gospodarczą a objęty czasowym ograniczeniem w jej prowadzeniu – o którym mowa w art. 46b pkt 2 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – nie podlegałby takiej restrykcji, jeżeli działalność gospodarcza byłaby wykonywana na rzecz osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, osoby po przebytej infekcji wirusa potwierdzonej wynikiem testu lub osoby posiadającej ważny negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Możliwość weryfikacji zaszczepienia przeciwko COVID-19 z wykorzystaniem aplikacji mobilnej 

Założenia do ustawy przewidują, że w celu weryfikacji statusu zdrowotnego pracodawca będzie miał możliwość stosowania aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub będzie mógł wykorzystywać zaświadczenia, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia. Będą one mogły być wydawane przez osoby wykonujące zawód medyczny. Fotografie będą pochodzić z Rejestru Dowodów Osobistych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych. Warto poczekać na szczegóły w tym zakresie. Na początku sierpnia zapowiadano, że pracodawcy będą mogli logować się do systemu i mieć dostęp do bazy osób zaszczepionych w ramach swoich pracowników, także ostateczne rozwiązanie może być nadal przedmiotem dyskusji i dopracowywania.

Zmiany od października 

Najbliższe posiedzenie Sejmu, na którym omawiany projekt może zostać uchwalony będzie odbywało się 15–17.9.2021 r. Nawet jeżeli ustawa na nim zostanie uchwalona i od razu trafi do Senatu, to nowe uprawnienia pojawią się najwcześniej na przełomie września i października. Jeśli Senat będzie się zajmował projektem przez 30 dni, to może się okazać, że zmiany wejdą w życie w trzeciej dekadzie października.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź