W PPK już ponad 13 mld zł

W PPK według danych na 31.1.2023 r. uczestniczy 2,55 mln osób, na łącznie 2,91 mln aktywnych rachunkach PPK. To oznacza, że część osób uczestniczących w PPK posiada więcej niż jeden rachunek PPK. Wartość aktywów PPK na koniec stycznia 2022 r. wynosiła 12,96 mld zł, a w pierwszych dniach lutego przekroczyła 13 mld zł. Ponad 301 tys. pracodawców utworzyło PPK. Częściej uczestnikami PPK są mężczyźni, których jest w programie 1,19 mln a 1,08 mln uczestników PPK stanowią kobiety. Nie ma danych co do płci wśród 0,28 mln osób uczestniczących w PPK. Średnia wieku uczestników PPK wynosi 39 lat, a największą grupę stanowią osoby w wieku 30–54 lata, to łącznie 1,78 mln osób. Największa partycypacja w ramach PPK jest w województwie mazowieckim, dolnośląskim oraz wielkopolskim, a najniższa w województwie warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i lubuskim. Grupa stanowiąca 94,77% oszczędzających w PPK to Polacy (2,41 mln osób), wśród osób innej narodowości dominuje narodowość́ ukraińska (77,29 tys. osób).

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Obowiązek informacyjny do 28 lutego

Od pierwszego stycznia 2023 r. zaczęły obowiązywać dwa ważne przepisy, tj. art. 23 ust 5 i ust 6 ustawy o PPK, które po raz pierwszy są stosowane przez podmioty zatrudniające w Polsce. Są to przepisy cykliczne a ich zastosowanie będzie miało miejsce co cztery lata licząc od 2023 r., czyli następny ponowny automatyczny zapis będzie miał miejsce w 2027 r., później w 2031 r., 2035 r. itd. Od stycznia do 28 lutego pracodawcy mają obowiązek poinformowania osoby zatrudnione (w tym uczestników PPK), które złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, że od 1.4.2023 r. będą dokonywane wpłaty za te osoby do PPK. Obejmuje to zarówno osoby zatrudnione, które składały rezygnacje z dokonywania wpłat do PPK jak i uczestników PPK, którzy z PPK rezygnowali korzystając z tej deklaracji. Co ważne, ponowny automatyczny zapis do PPK, obejmuje osoby w wieku 18–54 lata. Osoby w wieku 55–69 lat nie są objęte ponownym zapisem do PPK.

Przepisy ustawy o PPK, nie wskazują wprost w jaki sposób pracodawcy mają się wywiązać z obowiązku informacyjnego, ale należy zrobić to w taki sposób, żeby można było w przyszłości udowodnić, że tego rodzaju informacja została przekazana osobom zatrudnionym objętym ponownym automatycznym zapisem. Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK straci ważność 28.2.2023 r., bez względu na to, kiedy została przekazana pracodawcy. Ustawa nie wskazuje wprost w jaki sposób pracodawcy powinni wywiązać się z tego obowiązku, co oznacza, że informacja może zostać przekazana w formie papierowej, lub w inny zwyczajowo przyjęty u pracodawcy sposób, ale taki, który umożliwi w przyszłości podczas ewentualnej kontroli, udowodnienie, że wypełniony został obowiązek z art. 23 ust 5 ustawy o PPK.

Nowe deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK już w marcu

Osoby, które nie będą chciały uczestniczyć w PPK, będą mogły złożyć deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Co ważne, deklaracje muszą zostać złożone w formie papierowej na druku z rozporządzenia, tak jak w przypadku deklaracji składanych na etapie wdrażania PPK. Nowe deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, które będą ważne do 28.2.2027 r. będą mogły zostać złożone począwszy od 1.3.2023 r.

Pracodawcy w marcu będą dokonywali naliczenia i potrącenia wpłaty do PPK. Nie będzie miało znaczenia, czy wynagrodzenie wypłacone w marcu jest za luty (np. wypłacone do 10. marca), czy za marzec (np. na koniec miesiąca). Z każdego wynagrodzenia „kasowo” wypłaconego w marcu należy potrącić wpłatę do PPK za osoby ponownie zapisane do PPK. Następnie wpłaty będą już w kwietniu przekazywane do instytucji finansowej.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź
Ważne

Od 1.4.2023 r. do 17.4.2023 r. pracodawcy będą mieli obowiązek dokonania wpłat do PPK za osoby, które w związku z ponownym automatycznym zapisem do PPK będą oszczędzali w tej formie. Nie będzie to miało zastosowania do osób, które złożą deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK od 1.3.2023 r.