Obowiązująca ustawa z 12.3.2022 r. wprowadziła w finalnym brzmieniu przepis, zgodnie z którym na terytorium Polski będą znajdowali się obywatele Ukrainy, których prawo do pomocy jest zupełnie inne tylko dlatego, że nie przekroczyli granicy Polskiej bezpośrednio z Ukrainy.

Zgodnie z danymi przekazywanymi przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców z Ukrainy uciekło przed wojną już ponad 3 miliony osób, z czego tylko do Polski już ponad 2 miliony osób.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

W praktyce część osób, która nie wjechała bezpośrednio do Polski, mogła się dostać do naszego kraju na przykład przez Słowację, Rumunię, Mołdawię lub Węgry. Znane są takie przypadki, nawet w ramach jednej rodziny, że część członków uciekła bezpośrednio do Polski, a inna cześć w związku z tym, że znajdowała się bliżej innych granic, do Polski przyjechała przez Słowację. Takim właśnie osobom, które nie przyjechały bezpośrednio do Polski obowiązujący m.in. art. 1 specustawy nie pozwala na korzystanie z pomocy przewidzianej w przepisach.

Żeby takich sytuacji uniknąć, a także w jak największym stopniu pomóc uchodźcom postanowiono wnieść omawianą poprawkę.