Ubezpieczony, który wykorzystał 36 miesięcy płacenia małego ZUS plus, może od 1.8.2023 r. do 31.12.2023 r. zgłosić się ponownie do tej formy opłacania składek i opłacać składki w tej formie przez dodatkowe 12 miesięcy.

Od 1.8.2023 r. ma zostać wprowadzony do SysUbSpołU przepis epizodyczny umożliwiający dłuższe korzystanie z małego ZUS plus. Zgodnie z nową regulacją ubezpieczony, który w 2023 r. ustalał podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe według małego ZUS plus, zachowuje prawo do ustalania podstawy wymiaru składek na dotychczasowych zasadach przez okres dodatkowych 12 miesięcy kalendarzowych.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Ubezpieczony, który w 2023 r. osiągnął limit 36 miesięcy kalendarzowych małego ZUS plus i przed dniem 1.8.2023 r. ustalał podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w inny sposób, uzyskuje prawo do ustalania podstawy wymiaru składek w ramach małego ZUS plus przez okres dodatkowych 12 miesięcy kalendarzowych.

W celu skorzystania z prawa z prawa do dodatkowych 12 miesięcy preferencji, ubezpieczony zawiadamia ZUS o zmianie danych dotyczących tytułu ubezpieczenia przez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w terminie do 31.12.2023 r.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych w ramach małego ZUS plus ustala się od miesiąca wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, nie wcześniej jednak niż od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszenie zostało złożone w ZUS.