Zgodnie z przepisami, podatkowa amortyzacja wynajmowanych mieszkań przestała być możliwa już od tego roku. Wprowadzono jednak przepis przejściowy, na mocy którego z prawa do zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych mogą korzystać wynajmujący, którzy nieruchomość nabyli lub wytworzyli przed 1.1.2022 r. Z prawa tego podatnicy mogą korzystaćnie dłużej niż do 31.12.2022 r.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Ta zmiana nie spodobała się wielu podatnikom, uzyskującym dochody z wynajmu mieszkań, co potwierdziły liczne wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych, w których wnioskodawcy powołują się na zapisy Konstytucji, w tym zasadę ochrony praw nabytych. Zdaniem podatników, tego rodzaju regulacje powinny dotyczyć nieruchomości, które zostały nabyte lub wytworzone po wejściu w życie nowych przepisów. Organy podatkowe nie zgadzają się jednak z tego typu argumentacją (m.in. interpretacja indywidualna z 25.5.2022 r., 0114-KDIP3-2.4011.167.2022.3.MT).

Sytuacji nie zmienia również fakt prowadzenia działalności gospodarczej (w przeciwieństwie do najmu prywatnego), w zakresie wynajmu nieruchomości mieszkalnych. Również przedsiębiorcy nie będą mogli (od 2023 r., bez wyjątków) zaliczać w koszty odpisy amortyzacyjne od wynajmowanych mieszkań. Zdaniem organów podatkowych, nie jest możliwe również dokonanie zmian w wysokości stawek amortyzacyjnych (ich podwyższenie) za okresy wcześniejsze.

Podsumowując powyższe, aktualnie trwające, ostatnie 5 miesięcy roku, to ostatni okres, w których możliwe jest uwzględnianie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości mieszkalnych, o ile te zostały nabyte lub wytworzone przed 1.10.2022 r.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź