Na podstawie art. 299 § 7 OrdPU wydano rozporządzenie w sprawie udostępniania komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową, które określa:

1)     rodzaje informacji udostępnianych nieodpłatnie komornikom sądowym za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym;

2)     wysokość opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji komornikom sądowym (opłata);

3)     tryb pobierania przez organy podatkowe inne niż organy KAS opłaty oraz sposób uiszczania tej opłaty.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Wysokość opłaty wynosi:

1)     50 zł – w przypadku informacji udostępnianej: (a) przez organy KAS, (b)    w postaci elektronicznej przez organy podatkowe inne niż organy KAS, pod warunkiem że komornik sądowy wnosi o udostępnienie informacji w postaci elektronicznej;

2)     65 zł – w przypadku informacji udostępnianej w postaci papierowej przez organy podatkowe inne niż organy KAS.