Obecnie wynagrodzenie członka zarządu wypłacone na podstawie uchwały nie jest oskładkowane.  Od 1.1.2021 roku ma się to zmienić. Zgodnie z brzmieniem przepisów polskiego ładu podatkowego wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały ma być ozusowane.   Od osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie będzie pobierana składka zdrowotna. Wyniesie ona 9% podstawy wymiaru i nie będzie mogła być odliczona od podatku.

Więcej treści z prawa gospodarczego po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Wskutek planowanej nowelizacji członkowie zarządu będą obciążeni dodatkowym parapodatkiem. 9% składka na ubezpieczenie zdrowotne, która nie może być odliczana od podatku, jest bardzo dużym obciążeniem finansowym. Członkowie zarządu zostali potraktowani na równi z innymi pracownikami, czy przedsiębiorcami, którzy zgodnie z założeniami polskiego ładu podatkowego mają mieć jednakowo liczone obciążenia na składki zdrowotne.

Dodatkowo, spółka która będzie wypłacała wynagrodzenie dla członka zarządu, będzie obowiązana zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego. To jest kolejny obowiązek nakładany na płatników.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Objęcie składką zdrowotną członków zarządu w przypadku wypłacania wynagrodzenia na podstawie uchwały jest wcześniej nie zapowiadaną zmianą. Niejako jest to wypadkowa wypłacania przez prezesów spółek wynagrodzenia na podstawie uchwały, które nie powodowało obciążeń składkowych. Polski Ład ma wprowadzić od stycznia 2022 r. duże zmiany w tym zakresie.