Wprowadzona regulacja przejściowa umożliwia do 31.12.2019 r. stosowanie papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w zał. nr 2 do ustawy z 6.12.2018 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.; dalej AkcyzU), opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.

Wprowadzana regulacja daje więcej czasu podmiotom mającym trudności z dostosowaniem się do obsługi przemieszczeń w Systemie EMCS.

Z możliwości korzystania z papierowego dokumentu dostawy wyłączone są przemieszczenia wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych (zgodnie z art. 31a AkcyzU).