Epidemia koronawirusa nie wstrzymuje planowanych od dawna nowelizacji w podatku akcyzowym. Pierwsze zaczną obowiązywać już za niewiele ponad dwa miesiące.

Do tego czasu należy spodziewać się wejścia w życie zmiany spowodowanej pandemią koronawirusa. Dzięki niej sprzedawcy oleju opałowego oraz wszystkie osoby i podmioty nabywające i zużywające to paliwo do celów grzewczych zyskają więcej czasu na zarejestrowanie się w urzędzie skarbowym. Zrobią to do końca sierpnia br., a nie do końca marca br., jak pierwotnie planowano.

Niezależnie od tego, w okresie pandemii nie trzeba będzie okazywać potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR), by korzystać ze zwolnienia z akcyzy przy zakupie gazu do celów opałowych.

Kto kupi jednorazowo maksymalnie 3 tony wyrobów węglowych, nie będzie musiał składać oświadczenia, że wykorzysta węgiel do celów opałowych.

E-papierosy i wyroby nowatorskie

30 czerwca br. kończy się przede wszystkim okres przejściowy dla producentów i importerów płynu do e-papierosów oraz tytoniowych wyrobów nowatorskich. Od 1 lipca br. jedni i drudzy będą płacić podatek, więc muszą przygotować się do nowych obowiązków, w tym m.in. uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego i przejść tzw. urzędowe sprawdzenie przez fiskusa.

O apelu producentów tych wyrobów o przesunięcie lipcowego terminu, z powodu panującej pandemii, pisaliśmy w DGP 78/2020 „Branża papierosów walczy o zerową akcyzę”. Ministerstwo Finansów nie planuje jednak po raz kolejny wydłużać okresu przejściowego.

Auta, susz i kary

Od lipca powinny wejść w życie także inne zmiany, nad którymi rząd pracował jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentu. Nie zostały one jednak wtedy uchwalone.

Przede wszystkim chodzi o zmiany w opodatkowaniu samochodów osobowych. Podatek trzeba będzie płacić m.in. od zmian konstrukcyjnych, które pozwalają zmienić auto w samochód ciężarowy.

Daniny nie uniknie także ten, kto zawrze fikcyjną umowę kupna samochodu z podmiotem zagranicznym.

Zaostrzone zostaną kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, a urzędnicy KAS łatwiej odkryją handel suszem tytoniowym w szarej strefie. Tym samym utrudnią działalność fabrykom nielegalnych papierosów, które zostaną pozbawione surowca.

W odpowiedzi na pytanie DGP biuro prasowe Ministerstwa Finansów zastrzegło, że projekt będzie musiał być jeszcze zmieniony, a więc nie można wykluczyć, że termin wejścia w życie zostanie przesunięty.

Zakłada on także obowiązek prowadzenia wszystkich ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej. Już wiadomo, że ta zmiana zaczęłaby obowiązywać najwcześniej od 2022 r.

Centralna rejestracja i papierowe dokumenty

Kolejne zmiany powinny wejść w życie zasadniczo od początku września br., o ile nie zostaną przełożone z uwagi na koronawirusa. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który nie został uchwalony w poprzedniej kadencji parlamentu. Zakłada on powstanie centralnego rejestru podatników akcyzowych, który zastąpi wiele innych rejestrów prowadzonych obecnie przez urzędy skarbowe.

Ten sam projekt przewiduje wydłużenie do 31 stycz nia 2022 r. okresu, kiedy przedsiębiorcy będą mogli dokumentować handel zwolnionymi z akcyzy: węglem, paliwem lotniczym i gazem LPG na podstawie papierowego dokumentu dostawy. ©℗

Czego należy się spodziewać

Termin

Na czym polega zmiana

Podstawa prawna

Przepisy wejdą w życie z mocą wsteczną od 14 marca br. Obowiązywać będą przez cały okres zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19

Kto w czasie pandemii kupi jednorazowo maksymalnie 3 tony wyrobów węglowych, nie będzie musiał składać oświadczenia, że wykorzysta węgiel do celów opałowych.

Nie trzeba będzie okazywać potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR), by korzystać ze zwolnienia z akcyzy przy zakupie gazu do celów opałowych.

Projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego – w uzgodnieniach międzyresortowych

Od lipca 2020 r.

Producenci i importerzy płynu do papierosów elektronicznych oraz tytoniowych wyrobów nowatorskich zaczną płacić podatek akcyzowy.

Stawka akcyzy wyniesie:

na płyn do e-papierosów 0,55 zł za każdy mililitr,

na wyroby nowatorskie: 155,79 zł za każdy kilogram wyrobu oraz 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Nowelizacja z 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2404) ustawy o podatku akcyzowym

Od lipca 2020 r., z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi m.in. elektronicznych ewidencji akcyzowych (ta forma byłaby wymagana dopiero od 2022 r.)

Opodatkowane zostaną zmiany konstrukcyjne, które pozwalają zmienić samochod ciężarowy w osobowy.

Fiskus pobierze podatek, nawet gdy klient zawrze fikcyjną umowę kupna auta z podmiotem zagranicznym.

Podatnik, który będzie chciał zarejestrować samochód ciężarowy o masie do 3,5 tony, będzie musiał uzyskać dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty podatku akcyzowego.

Sprzedawcy nie będą musieli ewidencjonować zbywanego całkowicie skażonego alkoholu. Będą natomiast ewidencjonować dane klientów kupujących wyroby akcyzowe, zawierające co najmniej 50 proc. alkoholu, jeśli jednorazowy zakup w opakowaniu większym niż 1,5 litra przekroczy 10 litrów wyrobu.

Wszystkie ewidencje akcyzowe trzeba będzie prowadzić w formie elektronicznej.

Trudniej będzie o rejestrację akcyzową, a łatwiej o wykreślenie z rejestrów.

Urzędnicy KAS będą mogli łatwiej kontrolować rolników i żądać akcyzy od każdego, kto posiada susz tytoniowy, ale nie wpisał się jednocześnie do rejestru producentów takiego surowca.

Wiążące informacje akcyzowe ważne będą przez trzy lata, a nie bezterminowo.

Zaostrzone zostaną kary za wykroczenia i przestępstwa akcyzowe, np. mandat nakładany przez urzędników będzie mógł wynieść nawet pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, a nie tylko dwukrotność.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw – czeka na przyjęcie przez rząd. Został wpisany do wykazu prac legislacyjnych pod numerem UD35

31 sierpnia 2020 r.

Sprzedawcy oleju opałowego, a także wszystkie osoby i podmioty nabywające i zużywające to paliwo do celów grzewczych będą musieli:

zarejestrować się w urzędzie skarbowym,

składać elektronicznie w bazie SENT oświadczenia o przeznaczeniu oleju do celów grzewczych.

Art. 60 specustawy dotyczącej epidemii koronawirusa z 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), który wydłużył termin przewidziany na 31 marca 2020 r. w nowelizacji ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów, tzw. pakiet olejowy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1556)

Od września 2020 r.

Powstanie centralna rejestracja podatników akcyzowych. Do końca września 2020 r. podatnicy handlujący towarami akcyzowymi powinni się w niej zarejestrować.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw – czeka na przyjęcie przez rząd, został wpisany do wykazu prac legislacyjnych pod numerem UD35

Od lutego 2022 r.

Handel zwolnionymi z akcyzy: węglem, paliwem lotniczym i gazem LPG będzie można dokumentować wyłącznie elektronicznym dokumentem dostawy (e-DD). Do 31 stycznia 2022 r. możne używać jeszcze papierowego dokumentu dostawy.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw – czeka na przyjęcie przez rząd, został wpisany do wykazu prac legislacyjnych pod numerem UD35

Mariusz Szulc