Bonus w postaci darmowych kaw nie będzie podlegał opodatkowaniu i oskładkowaniu u pracownika.

Świadczenia BHP są u pracowników wolne od podatku dochodowego i składek ZUS. Tymczasem do świadczeń BHP zalicza się m.in. napoje. Pracodawca jest bowiem obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określają odrębne przepisy.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

W efekcie mamy napoje regeneracyjne, które muszą być zapewniane w określonych warunkach (np. w przypadku pracy w gorącym mikroklimacie), ale świadczeniem BHP są także pozostałe napoje zapewniane w sytuacjach niewymagających zapewnienia napojów regeneracyjnych.

W efekcie kawa zapewniona przez pracodawcę (skoro pracodawca podpisał umowę z firmą, która wstawia automat, to należy uznać, że mamy do czynienia mimo wszystko z kawą zapewnioną przez pracodawcę) stanowi świadczenie BHP i jako takie nie podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.