Deklaracja stworzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego została podpisana 23.6.2021 r. podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej. Oprócz biegłych rewidentów, chęć współtworzenia przestrzeni wymiany poglądów i doświadczeń wyraziły samorządy zawodowe adwokatów, lekarzy, radców prawnych, doradców podatkowych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, weterynarzy, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, rzeczników patentowych, urbanistów oraz architektów.

Zgodnie z wolą sygnatariuszy, Porozumienie ma być płaszczyzną zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych w relacjach z władzą publiczną i opinią społeczną w sprawach istotnych dla społeczeństwa i zrzeszonych samorządów.

30 czerwca odbyła się Debata Zawodów Zaufania Publicznego poświęcona tematyce zmian podatkowych (PIT) w ramach nowego ładu gospodarczego.

Źródło: https://www.pibr.org.pl