Drugi raz w tym roku wzrosła wysokość płacy minimalnej, co przełożyło się m.in. na kwotę limitu przychodów dla działalności nierejestrowanej. Osoba fizyczna nie jest zobligowana do rejestracji swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 75% płacy minimalnej, czyli od 1 lipca 2024 r. jest to kwota 3225 zł (dla przypomnienia – do 30.6.2024 r. było to 3181,50 zł).

Podatnik – oprócz warunku ograniczającego miesięczne przychody z tej działalności – nie może w okresie ostatnich 60 miesięcy prowadzić działalności gospodarczej. Pozwala mu to na uproszczenie formalności, nie jest zobligowany do wpisu do CEIDG oraz opłacania składek ZUS. Musi jednak pamiętać, że z dniem przekroczenie w danym miesiącu limitu przychodów należnych (czyli obecnie 3225 zł, dotyczy to kwot należnych, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) działalność nierejestrowana staje się działalnością gospodarczą. A to już wymaga od osoby prowadzącej tę działalność złożenia wniosku o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości wspomnianego limitu.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź