Proponowane przepisy podatkowe przewidują możliwość wyboru opodatkowania VAT wybranych usług finansowych. Opodatkowanie usług finansowych będzie możliwe wyłącznie w relacji B2B. Usługi finansowe świadczone na rzecz konsumentów będą nadal, obligatoryjnie, zwolnione z VAT.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Zakresem zmian objęto usługi finansowe określone w art. 43 ust. 1 pkt) 7, 12, 38, 39, 40, 40a i 41 VATU tj.:

  • transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczącym walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy,
  • zarządzanie funduszami,
  • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług oraz zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
  • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
  • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług,
  • usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach lub w innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają osobowość prawną,
  • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

W powyższego zakresu zostały wyłączone usługi ubezpieczeniowe.

Źródło: Ministerstwo Finansów