Od 1.1.2022 r. 12% stawkę od przychodów ewidencjonowanych będą mogli stosować przedsiębiorcy do świadczenia usług:

1) związanych z wydawaniem:

a) pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

b) pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

c) pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

d) programowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line;

2) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Ograniczenia w zastosowaniu ryczałtu 

Zastosowania z ryczałtu nie będzie jednak możliwe, jeśli zgodnie z art. 8 ust. 2 RyczałtU  podatnik chcący skorzystać z ryczałtu uzyskuje z działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Podatnik, który rozlicza się już w formie ryczałtu traci to prawo jeśli w roku podatkowym wykona powyższe czynności, wówczas poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Składka zdrowotna 

Zmiany w przepisach wynikające z Polskiego Ładu w prowadzają również zmianę zasad naliczania składki zdrowotnej w ryczałcie ewidencjonowanym. Podatnicy wybierający tę formę opodatkowania, również działający w branży IT, od 2022 roku składkę zdrowotną zapłacą wysokości 9% podstawy jej wymiaru. Przy czym będą obowiązywać trzy podstawy wymiaru składki zdrowotnej:

  1. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli roczne przychody nie przekroczą kwoty 60 000 zł,
  2. 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli jego roczne przychody przekroczą 60 000 zł ale nie więcej niż 300 000 zł,
  3. 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli jego roczne przychody przekroczą 300 000 zł.

Ponadto, podatnik od stycznia 2022 roku nie będzie miał możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź