Od 26.5.2021 r. stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5.4.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, które ustanowiło nowe przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu, udostępniania na rynku lub wprowadzania do używania w Unii Europejskiej wyrobów medycznych stosowanych u ludzi oraz wyposażenia takich wyrobów. Oznacza to, że do wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu po 26.5.2021 r. stosuje się przepisy ww. rozporządzenia. Natomiast w odniesieniu do tych wyrobów, które zostały dopuszczone do obrotu przed 26.5.2021 r. wystarczające jest zastosowanie ustawy z 20.5.2010r. o wyrobach medycznych. Zmiany te wymagają dostosowania przepisów w zakresie VAT odnoszących się do opodatkowania tym podatkiem kategorii towarów związanych z ochroną zdrowia.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W związku z tym do WarObnVATR zaproponowano dodanie w załączniku:

  • poz. 6, w której wymienione zostały wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, systemy i zestawy zabiegowe, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5.4.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP,
  • poz. 7, w której wymienione zostały usługi napraw i konserwacji wyrobów z poz. 6 (bez względu na PKWiU),
  •  poz. 8, w której wymienione zostały usługi udzielenia licencji lub inne usługi o podobnym charakterze w stosunku do wyrobów, o których mowa w poz. 6 (bez względu na PKWiU).

Stawka 8% VAT będzie stosowana dla importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostaw towarów oraz świadczenia usług objętych dodawanymi pozycjami załącznika, dokonanych od 26.5.2021 r.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź