Dieta powinna zostać obniżona o 50%, czyli od 28.7.2022 r. o 19 zł. Obniżenie należnej diety nie następuje o wartość zapewnionego posiłku.

Kwotę diety za czas podróży służbowej na terenie kraju zmniejsza się o koszt otrzymanego w podróży bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie – 25% diety;

2) obiad – 50% diety;

3) kolacja – 25% diety.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Zapewnienie wyżywienia może być bezpośrednie (pracodawca rozlicza przedstawiony przez pracownika rachunek za wyżywienie) albo pośrednio (np. pracodawca opłacił wyżywienie w cenie konferencji, na którą jedzie pracownik). W każdym przypadku musi pozostawać w związku z pracodawcą. Taki związek istnieje w przypadku wszelakich spotkań służbowych, biznesowych itp., bez względu na to, czy koszty ponosi pracodawca danej osoby czy inny podmiot (kontrahent, instytucja zapraszająca). W każdym bowiem przypadku wyżywienie pozostaje w ścisłym powiązaniu ze stosunkiem pracy.

Ważne

Diety nie obniża się o posiłki, które pracownik sam dobie zapewnił lub z których skorzystał np. u swojej rodziny mieszkającej w miejscowości, do której pojechał w delegację. W takich przypadkach „zapewnienie wyżywienia” nie jest bowiem powiązane z pracodawcą.

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

Obiad, na który pracownik został zaproszony przez kontrahenta pracodawcy, obniża dietę. Obniżenie następuje jednak nie o wartość obiadu, ale o wskazaną wyżej wartość procentową liczoną od pełnej kwoty diety. Od 28.7.2022 r. (dzień wejścia w życie wyższej stawki diety) w związku z zapewnionym pracownikowi obiadem obniżenie diety następuje o 19 zł (50% z 38 zł). Przed tym dniem było to 15 zł (50% z 30 zł).