Zgodnie z ustawą AEntG rozszerzone warunki zatrudnienia (które należy stosować po 12 miesiącach zatrudnienia) stosuje się najwcześniej od dnia wejścia w życie ustawy. W celu ustalenia owego okresu zaliczone do niego zostaną jednak okresy sprzed daty wejścia w życie ustawy. A to oznacza, że polskie firmy delegujące muszą stosować rozszerzone warunki od 30.7.2020 r., uwzględniając jednak okres świadczenia usługi. Niemieckie przepisy przyjmują, że jeżeli po 30.7.2020 r. mija okres 12 miesięcy świadczenia usługi, to firma składająca uzasadnione powiadomienie niejako automatycznie przedłuży okres świadczenia tej usługi do 18 miesięcy.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Niemiecka ustawa o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz skrót „AEntG”) została przyjęta 10.7.2020 r. i weszła w życie 30.7.2020 r. W stosunku do pracowników delegowanych na terytorium Niemiec na dłużej niż 12 miesięcy zastosowanie znajdują wszystkie obowiązki określone m.in. w przepisach prawa, przepisach administracyjnych lub układach zbiorowych uznanych za powszechnie obowiązujące w tym kraju, z wyjątkiem zasad dotyczących zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz przepisów dotyczących zabezpieczenia emerytalnego. Przy czym pracodawca zagraniczny może wydłużyć okres 12 miesięcy do 18 miesięcy, dokonując zgłoszenia (Mitteilung) do właściwej jednostki (Zollamt).

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Należy pamiętać, że okres 12 miesięcy dotyczy okresu usługi: „Państwa członkowskie mają zapewnić, że po upływie 12 miesięcy łącznego okresu delegowania pracowników przez tego samego pracodawcę do wykonywania tego samego zadania, będą miały zastosowanie wszystkie przepisy prawa pracy wynikające z przepisów, układów zbiorowych i zwyczaju państwa przyjmującego. Objąć nimi trzeba będzie tego pracownika, podczas delegowania którego dojdzie do przekroczenia tego okresu oraz każdego go zastępującego”.