W związku z wprowadzonymi zmianami do VATU konieczne było wydanie nowego wzoru formularza VAT-26. W związku z tym wydano rozporządzenie z 28.9.2021 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1790).

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

W załączniku do rozporządzenia zawarto aktualny formularz VAT-26,  który należy stosować w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, poniesionych od 1.10.2021 r. Natomiast w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej poniesionych przed 1.10.2021 r. podatnicy powinni stosować wcześniej wzór formularza VAT-26 (wersja 1).