Projektowane rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dostosowuje składane przez podatników zryczałtowanego podatku dochodowego wzory formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT16A, PIT-19A, PIT-28/B, PIT/O, PIT/D i PIT/WZR do wprowadzonych zmian ustawowych.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Nowe wzory stosuje się do przychodów uzyskanych od 1.1.2021 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznania, deklaracje i informacje o uzyskanych przychodach, dokonanych odliczeniach i należnym ryczałcie zostały złożone na formularzach dotychczasowych -uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie wprowadzające nowe wzory wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.