Opublikowano nowe wzory formularzy PIT-2. PIT-2A, PIT-3, które uwzględniają zmiany wynikające ustawy z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265). Nowe formularze mają zastosowanie do przychodów/dochodów uzyskanych od 1.1.2023 r. i zawierają oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów zaznacza, że podatnik nie ma obowiązku stosowania tych wzorów. Może skorzystać ze sposobu składania wniosków i oświadczeń udostępnionych przez danego pracodawcę. Te wnioski i oświadczenia dotyczą:

  1. oświadczenia o stosowaniu lub niestosowaniu pomniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,
  2. oświadczenia o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  3. oświadczenia o stosowaniu ulgi na powrót z zagranicy, ulgi dla rodziców co najmniej czwórki dzieci oraz ulgi dla pracujących seniorów,
  4. wniosku o stosowaniu lub niestosowaniu ulgi dla młodych,
  5. wniosku o stosowaniu lub niestosowaniu kosztów uzyskania przychodów,
  6. wniosku o stosowaniu wyższej stawki podatku,
  7. wniosku o niepobieraniu zaliczek.
Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Druk PIT-2 (wersja 9) został znacznie rozszerzony w stosunku do wcześniejszej jego wersji. Druk ten może być składany w dowolnym momencie roku podatkowego. Natomiast płatnik co do zasady uwzględnia go najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenia i wnioski otrzymał. Natomiast organ rentowy ma więcej czasu, bowiem uwzględnia otrzymane dyspozycje najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Ministerstwo zaznacza, że aby wycofać lub zmienić złożone oświadczenia lub wnioski podatnik składa je ponownie (uwzględniając nowe dyspozycje). Złożone przed 1.1.2023 r. wnioski i oświadczenia zachowują moc, jeśli nie zmieniły się okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczek.

Trzeba zaznaczyć, że MF przygotowało projekt Objaśnień podatkowych z 8.12.2022 r. Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych przez płatników tego podatku, który został opublikowany na stronach MF. Konsultacje w tym zakresie zakończyły się 15.12.2022 r.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź