Konieczność dostosowania przepisów wykonawczych

Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji wynika z konieczności dostosowania przepisów wykonawczych do zmian jakie wprowadziła ustawa z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w przepisach w zakresie tzw. pakietu paliwowego w VAT (art. 103 ust. 5a VATU). Ustawodawca uzależnił wtedy termin zapłaty podatku od tego, czy i kiedy wystawiono fakturę potwierdzającą transakcję.

Funkcjonujący wzór deklaracji

Funkcjonujący wzór deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14) nie zawiera informacji o dacie wystawienia faktury. Jak podkreśla resort finansów – w przypadku wpłaty dokonanej po upływie 5 dni od daty transakcji automatycznie naliczane są odsetki za zwłokę, które nie zawsze są należne. Organy skarbowe mają zatem problem w prawidłowym ustaleniu terminu płatności dla poszczególnych transakcji wykazanych w tej deklaracji.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Najważniejsze planowane zmiany

Najważniejsze zmiany, jakie przewiduje projekt dotyczą dodania dodanie w sekcji b załącznika VAT-14/A po kolumnie f „Data transakcji” kolumny g w nowym brzmieniu „Data wystawienia faktury (dzień-miesiąc-rok)”. W celu ułatwienia rozliczeń podatników zaproponowano także dodanie objaśnień do utworzonej kolumny g. W kolumnie tej podatnicy będą wpisywać datę wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, dokumentującej dokonanie dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. W przypadku nieposiadania informacji o dacie wystawienia faktury, kolumny g nie będzie wypełniana. Pozostałe zmiany przewidziane w projekcie mają charakter dostosowawczy.

Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie opiniowania. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1.6.2023 r.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź