Zmiany legislacyjne

Po decyzji o audycie Ministerstwo Finansów zorganizowało cykl spotkań konsultacyjnych, w których wzięło udział około 10 000 uczestników. Informacje, uzyskane podczas spotkań są podstawą do prac nad zmianami legislacyjnymi.

W związku z istotnym przesunięciem terminu wdrożenia KSeF, Ministerstwo Finansów zdecydowało, że proces legislacyjny będzie podzielony na dwa etapy.

W pierwszym, który zakończy się w czerwcu 2024 r., zmiany ustawowe będą dotyczyć tylko określenia nowego terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. Odpowiednio zostaną też przesunięte terminy dodatkowych odroczeń dotyczących: kar za błędy w KSeF, wymogu płatności z podaniem numeru KSeF (bez MPP) oraz faktur wystawianych z kasy rejestrującej.

W drugim etapie, przedmiotem prac będą szczegółowe rozwiązania legislacyjne.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Szkolenia dla przedsiębiorców

Odroczenie terminu wdrożenia KSeF wpływa też na kalendarz planowanych działań informacyjno-edukacyjnych.

W każdym urzędzie skarbowym będzie też możliwość indywidualnych konsultacji dla przedsiębiorców z korzystania z darmowego oprogramowania przygotowanego przez resort, czyli Aplikacji Podatnika, aplikacji mobilnej i e-mikrofirmy. W styczniu 2025 r. zostanie uruchomiona infolinia Krajowej Informacji Skarbowej specjalnie dla spraw związanych z KSeF. Działania szkoleniowe będą wspierane szeroką akcją informacyjną.

Źródło: Ministerstwo Finansów