Jeśli do danej transakcji ujętej w kasie rejestrującej jest wystawiona faktura – niezależnie od tego, czy jest to faktura dla osób fizycznej nieprowadzącej działalności, czy jest to faktura dla przedsiębiorcy – powinna być ona ujęta w pliku JPK (w części ewidencyjnej) z kodem „FP”.
Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

Nic się nie zmieniło w tym zakresie od czasu wprowadzenia obowiązku przygotowywania i wysyłania JPK_V7.

Jeśli do danej transakcji ujętej w kasie rejestrującej jest wystawiona faktura – niezależnie od tego, czy jest to faktura dla osób fizycznej nieprowadzącej działalności, czy jest to faktura dla przedsiębiorcy – powinna być ona ujęta w pliku JPK (w części ewidencyjnej) z kodem „FP”.

Aktualny w tym zakresie pozostaje pogląd wyrażony w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 6.5.2022 r., 0114-KDIP1-3.4012.75.2022.2.AMA

Interpretacja:

W prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT dla symbolem „FP” powinny być oznaczone faktury dotyczące sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym, jak również faktury wystawiane przy zastosowaniu kasy rejestrującej, gdzie wartość sprzedaży i kwota podatku zostały ujęte w raporcie fiskalnym dobowym z kasy rejestrującej.