W związku z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w 2022 r. weszły w życie zmiany dotyczące korekt dokumentów rozliczeniowych. Korekty są możliwe już tylko za pięć lat wstecz. Ustawodawca zlikwidował możliwość nieograniczonego w czasie dokonywania korekt dokumentów rozliczeniowych. Obecnie tylko przez 5 lat można składać korekty dokumentów licząc od stycznia 2022 r. Po tym terminie zmiany na koncie ubezpieczonego będą możliwe tylko na skutek wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. Dokumenty rozliczeniowe korygujące za okresy od stycznia1999 r. do grudnia 2021 r. będzie można złożyć tylko do 1.1.2024 r. To oznacza, że jeszcze istnieje możliwość dokonania korekty np. za 2004 r. lub 2006 r., ale zniknie ona już 1.1.2024 r. ZUS przypomina o tych zmianach za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Płatnicy składek mogą spodziewać się wiadomości na swoich profilach na PUE ZUS o tym fakcie.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj
Ważne

Płatnik składek może przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych w następujących terminach:

  • za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. – do 1.1.2024 r.
  • za okresy od stycznia 2022 r. – do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

ZUS przypomina, że Płatnik składek ma prawo skorzystać z pomocy ZUS, aby zweryfikować swoje dokumenty rozliczeniowe. Jeśli będzie składał je przez program Płatnik lub e-Płatnik, może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych. Pomoc w weryfikacji rozliczeń i wyjaśnienia zasad korygowania dokumentów rozliczeniowych można uzyskać:

  • podczas e-wizyty w ZUS,
  • telefonicznie – w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00,
  • w dowolnej placówce ZUS.

Inna ze zmian w ramach komentowanej nowelizacji z 2021 r. weszła w życie dopiero 1.1.2023 r., od tego dnia płatnik składek będzie musiał założyć profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i przekazać ZUS swój adres elektroniczny.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź