Rozwiązania w projekcie mają na celu dostosowanie JPK_VAT z deklaracją do obowiązkowego KSeF, w związku z czym wejdą w życie równolegle z rozwiązaniami ustawowymi – tj. od 1.7.2024 r.

Główne założenia projektu:

  • dostosowanie do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni),
  • wprowadzenie do JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w KSeF,
  • oznaczanie faktur wystawianych w czasie awarii KSeF i braku dostępności do tego systemu.

Wprowadzone przez nas funkcjonalności w JPK_VAT z deklaracją umożliwią automatyczną weryfikację spójności między zadeklarowanym a zapłaconym VAT oraz zwiększą dokładność weryfikacji wniosków o zwrot VAT składanych przez podatników.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

MF przewiduje także rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje prawne zawarte już w rozporządzeniu w sprawie JPK_VAT z deklaracją.

Projekt rozporządzenia jest dostępny pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378155

Uwagi można przesyłać do 14.11.2023 r. na adres [email protected]

W najbliższych dniach zostanie przedstawiona do uzgodnień również schema JPK_VAT z deklaracją uwzględniającą proponowane zmiany.

Źróło: Ministerstwo Finansów