Komunikat przygotowany przez nadzorcę jest reakcją na napływające sygnały o przypadkach przeprowadzania badań sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, posiadającego status „niewykonujący zawodu”, w imieniu podmiotu gospodarczego do tego nieuprawnionego, tj. niebędącego firmą audytorską.

Więcej treści dotyczących sprawozdań finansowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Jak podkreśla PANA, weryfikacja wpisu podmiotu na listę firm audytorskich przed podpisaniem umowy o badanie jest ważna i niezbędna. Agencja przypomina w komunikacie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, „usługa wykonana przez biegłego rewidenta, o statusie „niewykonujący zawodu”, w imieniu podmiotu gospodarczego innego niż firma audytorska nie stanowi, w myśl obowiązujących przepisów prawa, usługi badania sprawozdania finansowego”.

PANA zaznacza także, że badanie zrealizowane przez niewykonującego zawodu biegłego rewidenta, którego jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest wpisana na listę firm audytorskich, może spowodować wiele poważnych konsekwencji prawnych i finansowych dla jednostki, której sprawozdanie finansowe powinno zostać poddane ustawowemu badaniu. Agencja radzi, aby przed podpisaniem umowy na badanie, sprawdzić, czy potencjalny wykonawca figuruje na liście firm audytorskich (prowadzonej przez PANA) oraz jaki jest jego status w rejestrze biegłych rewidentów prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

 

Źródło: PANA