Stan faktyczny 

W przedmiotowej sprawie podatnik od 2014 r. prowadzi agroturystykę. W żadnym roku nie przekroczył 200 000 zł kwoty przychodu i korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT.
Z końcem 2020 r. zakupił nową kasę fiskalną on-line i od stycznia 2021 r. zaczął ewidencję przychodów na nowej kasie. Błędnie wszystkie pozycje towarowe PLU na kasie (zadatek, noclegi) zostały omyłkowo zaprogramowane ze stawką VAT 8% i cała sprzedaż w styczniu i lutym 2021 r. została obciążona stawką VAT. Taka sytuacja nie została przez podatnika spowodowana w sposób celowy czy też umyślny. Błędnie naliczony VAT na kasie rejestrującej, z przyczyn źle zaprogramowanego urządzenia, w żaden sposób nie został odliczony, nie były też wystawiane faktury VAT. Błąd zauważył dopiero w marcu urząd skarbowy.

W związku z powyższym opisem podatnik zadał pytania: W jaki sposób należy dokonać sprostowania zaistniałej pomyłki? Czy musi rozliczyć omyłkowo naliczony podatek?

W swoim stanowisku podatnik zauważył, że w związku z tym, że nie jest on czynnym płatnikiem VAT, a zaprogramowana stawka jest wynikiem niezamierzonego błędu, wniósł o nieobciążanie go koniecznością zapłaty podatku VAT naliczonego na kasie fiskalnej w styczniu i w lutym 2021 r.

Stanowisko organu podatkowego 

Organ podatkowy zauważył, że kasa rejestrująca, a w szczególności pamięć fiskalna kasy, zostały skonstruowane w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek ingerencję podatnika (również podmiotów wykonujących serwis techniczny kas rejestrujących), co oznacza, że dane raz wprowadzone do kasy (transakcja zakończona wydrukowaniem paragonu) nie podlegają już modyfikacji. Korekta danej transakcji (treści paragonu fiskalnego) jest możliwa jedynie przed wydrukowaniem paragonu, czyli zapisaniem danych w pamięci fiskalnej. Jednakże zakaz ingerencji w pamięć fiskalną nie oznacza zakazu korekty samej transakcji sprzedaży, gdyż to dokumentacja kasowa transakcji nie podlega korekcie, a nie sama transakcja sprzedaży (w istocie obowiązuje jedynie zakaz zmiany treści paragonu). Dotyczy to zarówno kas z elektroniczną lub papierową kopią paragonu, jak i kas fiskalnych on-line.

W przypadku wystawienia paragonu fiskalnego, w którym wykazano kwotę podatku należnego, mimo że sprzedaż podlegała zwolnieniu od VAT, podatnik  nie ma obowiązku zapłaty wykazanej na paragonie kwoty podatku VAT. Jednak podatnik zobowiązany jest prowadzić ewidencję korekt, z której wynika kwota korekty sprzedaży i podatku należnego oraz wskazanie przyczyny zaistniałej korekty.

Podsumowanie 

Podatnicy, którzy wydali paragony ze stawką VAT, choć sprzedawane towary/usługi były zwolnione nie muszą płacić VAT, jednak w takich sytuacjach muszą prowadzić tzw. ewidencję korekt. Z tej ewidencji musi wynikać dokładnie kwota korekty sprzedaży i podatku należnego. Nie ma jednolitego wzoru ewidencji korekt. Istotne jest, aby ewidencja zawierała dane niezbędne do ustalenia przyczyny zaistnienia korekty, a zapisy w niej ujęte mają pozwalać na określenie prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego.