Opis sytuacji: Pierwsza faktura za najem została wystawiona w marcu 2024 r., ale kolejne zostaną wystawione dopiero po odbiorze samochodów, czyli około sierpnia/września 2024 (faktury będą wówczas wystawiane co miesiąc). Członkowie zarządu spółki pełnią swoją funkcję na mocy aktu notarialnego (nie są zatrudnieni na mocy stosunku pracy). Miesięczny koszt najmu 1 auta wynosi ok. 3 000 zł, natomiast specyfikacja każdego samochodu jest następująca: pojemność silnika dm3 – 2 993, rodzaj paliwa – diesel, moc silnika (HP) – 286, rodzaj nadwozia – kombi.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz
Przepisy określają zasady ustalania ryczałtowego przychodu wyłącznie w przypadku pracowników. Brak regulacji w przypadku członków zarządu powoduje, że nie wiadomo, jak wycenić przychód z tytułu używania auta. Jedną z możliwości jest zastosowanie analogii do pracowników, ale z powodu braku regulacji nie ma pewności, jak odniosą się do takiego pomysłu US i ZUS.

Na mocy art. 12 ust. 2a PDOFizU wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów:

a) o mocy silnika do 60 kW,

b) stanowiących pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem;

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1.

Problem jednak w tym, że z niewiadomych powodów przepis ten dotyczy wyłącznie pracowników. Tym samym można mieć wątpliwości, jak rozliczyć używanie auta przez członka zarządu. Oczywiście można pokusić się o ustalenie wartości rynkowej świadczenia – taki pogląd preferują organy podatkowe. Jednakże stosowanie np. cen z wypożyczalni, czy przerzucanie na podatnika całego czynszu najmu jest nie do końca właściwe, gdyż wynajęte auta możemy używać je do własnych celów przez 24 godziny na dobę. Tymczasem w przypadku członka zarządu, przynajmniej w części będzie ono używane do celów służbowych, a tym samym naliczanie przychodu według pełnej stawki prowadzi do zawyżenia przychodu.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Inną możliwością jest naliczenie przychodu w kwocie 400 zł, czyli tak jak u pracowników. Na przyjęcie takiego stanowiska przemawia fakt, że brak jest logicznego powodu, żeby to samo świadczenie generowało przychód w odmiennej kwocie u pracowników i członków zarządu. Dlatego też stosowanie ryczałtu w tej kwocie jest uzasadnione, chociaż nie wynika z obowiązujących przepisów.

Niestety – brak wyraźniej regulacji oznacza, że każde rozwiązanie przyjęte przez spółkę może budzić wątpliwości. Niemniej naliczenie PIT i ZUS od 400 zł nie jest pozbawione argumentów.

Przychód należy naliczać od momentu udostępnienia auta.