Czas na podjęcie decyzji o podpisaniu i wysłaniu wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne upływa 1.6.2023 r.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Jeżeli płatnik składek nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty rocznej (RZS-R) w określonym terminie, tj. do 1.6.2023 r. i nie posiada zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, ZUS rozliczy tę nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 r.

Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na PUE ZUS na drugi dzień po identyfikacji z kontem płatnika/ubezpieczonego dokumentu z rocznym rozliczeniem.

Ważne
Wniosek o zwrot na PUE jest udostępniony w widoku Moje dane, sekcja Wnioski o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przed podpisaniem i wysłaniem koniecznie jest potwierdzenie numeru rachunek bankowego, na który ma być przekazany zwrot. Jeżeli rachunek bankowy, na który powinien być dokonany zwrot nie jest zapisany na koncie w ZUS, aby go dodać należy złożyć dokument ZUS ZBA – Informacja o numerach rachunków bankowych płatnia składek.

Źródło: zus.pl