Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić obywatela Ukrainy mogą zgłosić swoją ofertę pracy w najbliższym powiatowym urzędzie pracy (lista teleadresowa urzędów https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu) lub poprzez formularz online na stronie https://www.praca.gov.pl

Ważne, aby w uwagach oferty dodać komentarz, że oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Na każdym etapie składania oferty pracy można liczyć na wsparcie pracowników urzędów pracy lub konsultantów Zielonej Linii tel. 19524.

W celu zgłoszenia oferty pracy należy przygotować następujące informacje:

  • nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,
  • nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • ogólny zakres obowiązków,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
  • wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
  • datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej,
  • jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.
Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Aby zwiększyć dostępność oferty pracy dla obywateli Ukrainy należy skierować prośbę do urzędu pracy o przetłumaczenie oferty na język ukraiński. Oferta zostanie wprowadzona do systemu teleinformatycznego urzędów pracy i upowszechniona w Centralnej Bazie Ofert Pracy – https://oferty.praca.gov.pl (w tym w języku ukraińskim).

Na chwilę obecną aby zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy należy uzyskać dla niego jeden z dokumentów, tj. zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.

  • Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 7 dni na okres do 24 miesięcy.
  • Zezwolenie na pracę można uzyskać u właściwego Wojewody w terminie ok. 30 dni na okres do 3 lat.

Źródło: gov.pl