Od 1.1.2022 r. obowiązują przepisy całkowicie zmieniające sposób kalkulowania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, składka zdrowotna w 2022 roku (począwszy od składki za miesiąc luty) nie będzie, jak dotychczas, kwotą ryczałtową, lecz obliczana będzie jako określony procent od rzeczywiście osiągniętego dochodu. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym, składka zdrowotna wyniesie 4,9% dochodu, z kolei osoby rozliczające podatek na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu.

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

Pierwotnie uchwalone przepisy przewidywały, że podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowił będzie dochód rozumiany jako zwykła różnica między osiągniętymi przychodami, a kosztami uzyskania tych przychodów.

Jednak już w grudniu, tj. jeszcze przed wejściem nowych przepisów w życie, środowiska przedsiębiorców zwracały uwagę, że tak zdefiniowana podstawa wymiaru dla nowej składki zdrowotnej może doprowadzić do ogromnych problemów finansowych istotnej części przedsiębiorców.

Opisana w ustawie podstawa wymiaru uwzględniała bowiem również i te dochody, które zgodnie z ustawą o PIT są zwolnione z podatku dochodowego. W przypadku PIT, zwolnienia takie pomniejszają zatem podstawę opodatkowania, natomiast dla celów składki zdrowotnej nowe przepisy nie przewidywały takich pomniejszeń. W rezultacie, doszłoby do sytuacji, w której podstawa wymiaru dla składki zdrowotnej byłaby często o wiele wyższa od podstawy opodatkowania.

Jednym z takich nieuwzględnionych zwolnień były tzw. różnice remanentowe, które powstają w sytuacji magazynowania towarów. Na ten problem już w grudniu uwagę zwracał Rzecznik Przedsiębiorców.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Uchwalona właśnie nowelizacja przepisów Polskiego Ładu przewiduje, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej, co do zasady, będzie tożsama z podstawą opodatkowania dla celów PIT. Przepis dotyczący podstawy wymiaru składki zdrowotnej w nowym brzmieniu przewiduje, że dla celów wyliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca będzie więc mógł uwzględnić niemal wszystkie te zwolnienia, które uwzględnia również przy wyliczaniu podstawy opodatkowania dla celów PIT. Wyjątek stanowią nieliczne zwolnienia wymienione w treści przepisu. Co istotne, wśród tych wyjątków znalazły się m.in. wprowadzone w tym roku nowe zwolnienia, tj. zwolnienie dla pracujących seniorów, zwolnienie dla osób powracających z zagranicy oraz zwolnienie dla rodzin z dziećmi.

W wymienionych wyżej przypadkach, zwolnienie w kwocie 85 tys. zł uwzględnione będzie mogło zostać dla celów PIT, lecz nie pomniejszy podstawy wymiaru dla składki zdrowotnej.

Źródło:

zus.pl