Jeżeli kontrahent może dokonać zapłaty w różnej formie, tj. kartą lub gotówką, a z perspektywy sprzedawcy będzie to pobranie kurierskie, wówczas pole „FormaPłatności” w strukturze KSeF nie powinno być wypełniane. W takim przypadku należy uzupełnić pole „PlatnoscInna” i „OpisPlatnosci”.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Udzielając odpowiedzi na pytanie należy w pierwszej kolejności zastrzec, że „Element Platnosc struktury Fa”, w której wystawiane są faktury ustrukturyzowane ma charakter fakultatywny, tj. nie musi być uzupełniany przez wystawcę faktur. Jeżeli jednak wystawca zdecyduje się na jego uzupełnienie, wówczas dalsze pola zyskują charakter obligatoryjny. To jednak nie oznacza, że w każdym przypadku należy uzupełnić pole „FormaPłatności”. Otóż, niekiedy jest to niemożliwe ze względu na to, iż w takim polu należy wskazać wyłącznie jedną formę płatności. Jeżeli kontrahent podatnika może dokonać zapłaty w różnej formie, tj. dokonuje wyboru czy jest to kartą czy gotówką, a z perspektywy sprzedawcy będzie to pobranie kurierskie, wówczas nie należy uzupełniać pola „FormaPłatności” w strukturze „KSeF”. Przy czym, jeżeli wystawca odznaczył element „Platnosc”, wówczas musi uzupełnić pole „PlatnoscInna (1)” i „OpisPlatnosci (opis tekstowy)”.