Od 1.7.2023 r. będzie istnieć nowy rodzaj podatników VAT – grupa VAT i w związku z tym konieczne jest wydanie przepisów wykonawczych. Przygotowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT, które określa:

  1. szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 11g VATU;
  2. sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 11h VATU.
Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji czynności, dokonywanych pomiędzy członkami grupy VAT oraz sposób wykazywania danych w ewidencji, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania przez grupę VAT, kontroli obowiązków grupy VAT przez organ podatkowy oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez członków grupy VAT tej ewidencji.

Ewidencja będzie sporządzana osobno przez każdego członka grupy VAT w zakresie, w jakim dokonuje dostaw towarów lub świadczy usługi, o których mowa w art. 8c VATU. Regulacje zakładają konieczność przesyłania ewidencji również w sytuacji braku takich czynności.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1.7.2023 r.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź