Dnia 31.7.2023 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie delegowane przyjmujące Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESSZR). Jest to pierwszy zestaw 12 uniwersalnych standardów, na który składają się:

  • 2 standardy przekrojowe oraz
  • 10 standardów tematycznych obejmujących 5 standardów dotyczących kwestii środowiskowych, 4 standardy dotyczące kwestii społecznych oraz 1 standard dotyczący kwestii zarządczych.
Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Standardy te zostaną zastosowane przez pierwszą grupę jednostek (największe jednostki zainteresowania publicznego obecnie raportujące informacje niefinansowe) już do sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za 2024 r.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej wejdzie w życie wraz z jego oficjalną publikacją, na którą jeszcze oczekuje.

Obowiązek stosowania standardów wynika z dyrektywy 2022/2464 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Tekst rozporządzenia wraz z załącznikami dostępny jest w wersji anglojęzycznej na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło: Ministerstwo Finansów