Zmiany, które proponuje MRiT, mają określić zasady, na podstawie których osoby małoletnie będą mogły podejmować i wykonywać działalność gospodarczą lub zawodową.

Chodzi m.in. o działalność taką jak influencerzy, youtuberzy, sprzedaż internetowa czy działalność artystyczną i muzyczną.

Aby młoda osoba mogła założyć biznes, konieczna będzie zgoda sądu. Wniosek będzie składał sam zainteresowany albo jego przedstawiciel ustawowy, kurator lub opiekun. Sąd określi również zakres prowadzenia działalności (według kodów PKD).

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Informacja o tym, że przedsiębiorca jest osobą małoletnią, będzie publikowana w CEiDG.

Przepisy regulujące prowadzenie biznesu przez osoby małoletnie mają być częścią pakietu ułatwień dla przedsiębiorców.

Planowane wejście w życie przepisów to 1.10.2024 r.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii