W przypadku przesuniętego roku podatkowego informacje należy przekazać do dnia zakończenia roku podatkowego.

Przykładowo: gdy rok podatkowy rozpoczął się 1.10.2020 r. i zakończył 30.9.2021 r. – termin upływa 30.9.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku sprawozdawczego w zakresie informowania o realizacji strategii podatkowej:

https://www.gov.pl/web/kas/strategia-podatkowa–obowiazek-sprawozdawczy-duzych-przedsiebiorstw-i-podatkowych-grup-kapitalowych

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź