Dopłata roczna w wysokości 240 zł

Każdy uczestnik PPK, który w roku kalendarzowym wpłaci na swój rachunek odpowiednią kwotę, zgodnie z przepisami ustawy o PPK ma prawo otrzymać dopłatę roczną w wysokości 240 zł – ustawa nie przewiduje mechanizmu waloryzacji tego zasilenia ze środków publicznych, chociaż pojawiają się postulaty, żeby kwota ta została zwiększona a nawet żeby został zmieniony mechanizm jej przekazywania. Dopłata roczna nie jest finansowana przez pracodawcę i jej transfer odbywa się bezpośrednio na rachunek uczestnika PPK. Pracodawca w tym procesie nie uczestniczy, co oznacza, że w ramach tego procesu aktywny jest PFR i instytucja finansowa. Bez względu na to, ile rachunków PPK posiada, uczestnik PPK za dany rok kalendarzowy ma prawo tylko do jednej dopłaty rocznej. Dopłata ta jest finansowana z Funduszu Pracy, a na rachunek uczestnika przekazuje ją Polski Fundusz Rozwoju.

Mechanizm obliczenia limitu jaki uprawnia do otrzymania dopłaty rocznej jest następujący. Opiera się on na równowartości wpłaty podstawowej uczestnika i pracodawcy (3,5%) od 6-miesięcznej płacy minimalnej. Za 2022 r. dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymają wszystkie osoby, na koncie których została zaewidencjonowana kwota 632,10 zł, tj. 6 x (3010 zł x 3,5%).

W przypadku osób, które zdecydowały się obniżyć swoją wpłatę podstawową, próg kwotowy uprawniający do otrzymania dopłaty rocznej był niższy i stanowił 25% wskazanej powyżej kwoty. W 2022 r. było to 158,02 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy dopłaty roczne za 2022 rok zostaną przekazane uczestnikom PPK w najbliższych dniach – najpóźniej do 15.4.2023 r. muszą zostać zaksięgowane na rachunkach uczestników w instytucjach finansowych.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Za 2022 rok dopłatę roczną otrzyma ponad 1,7 mln osób

PFR przekazał już instytucjom finansowym, które prowadzą PPK, ponad 410,3 mln zł w ramach dopłat rocznych dla uczestników PPK za 2022 r. To oznacza, że środki trafią do łącznie ponad 1,7 mln osób, którym dopłata roczna przysługuje za 2022 r. Biorąc pod uwagę, że do uczestnictwa w PPK uprawnionych jest około 11 mln osób zatrudnionych, to w 2022 r. nieco ponad 15% osób spełniło ustawowe warunki do nabycia dopłaty rocznej. Jest to bardzo niski wynik, biorąc pod uwagę, że w PPK uczestniczy już ponad 20% osób – taki jest obecnie poziom partycypacji. Należy podkreślić, że 2022 r. był pierwszym pełnym rokiem, w którym nie było już prowadzone powszechne tworzenie PPK przez pracodawców, tak jak miało to miejsce w latach 2019–2021. To oznacza, że wszystkie osoby, które zostały do PPK zapisane, co do zasady, miały już szanse, żeby nabyć prawo do dopłaty rocznej.

W 2023 r. większy limit do uzyskania dopłaty rocznej są jednak wątpliwości

W związku z faktem, że w 2023 r. płaca minimalna jest podnoszona dwukrotnie (styczeń i lipiec), to nie jest jasne dokładnie, które wynagrodzenie minimalne należy brać pod uwagę wyliczając limit uprawniający do dopłaty rocznej za 2023 r. W pierwszej połowie 2023 r. obowiązuje płaca minimalna w wysokości 3490 zł a w drugiej połowie 3600 zł. Są przynajmniej dwie możliwości, ale nadal nie ma oficjalnego stanowiska w tym zakresie.

Gdyby do obliczeń uwzględnić płacę minimalną z pierwszej połowy 2023 r., to prawo do dopłaty rocznej w wysokości 240 zł otrzymają wszystkie osoby, na koncie których zostanie zaewidencjonowana kwota 732,90 zł, tj. 6 x (3490 zł x 3,5%).

Gdyby do obliczeń uwzględnić płacę minimalną z drugiej połowy 2023 r., to prawo do dopłaty rocznej w wysokości 240 zł otrzymają wszystkie osoby, na koncie których zostanie zaewidencjonowana kwota 756,00 zł, tj. 6 x (3600 zł x 3,5%).

W przypadku osób, które zdecydują się obniżyć swoją wpłatę podstawową, próg kwotowy uprawniający do otrzymania dopłaty rocznej jest niższy i stanowi 25% wskazanej powyżej kwoty. W 2023 r. może być to 183,22 zł lub 189,00 zł.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź