Czasu jest dużo na przygotowanie się do wypełnienia nowego obowiązku. Znamy również formularz nowej deklaracji kwartalnej, bo od dnia 1 lipca br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy, w którym jednym z załączników jest właśnie formularz deklaracji kwartalnej o symbolu AKC-KZ.

Jednakże przepisy są w zakresie nowej deklaracji jasne, bo adresatem nowego obowiązku są podatnicy akcyzowi. Wynika to zarówno z art. 24e ustawy o podatku akcyzowym, jak i wzoru nowej deklaracji kwartalnej. Więcej, za modelem, w którym deklaracje kwartalne składają wszyscy podatnicy akcyzowi przemawia również uzasadnienie do ww. noweli akcyzowej wprowadzającej nowy obowiązek, o czym pisałem już w artykule „deklaracja kwartalna w podatku akcyzowym, dla kogo?”. Powtórzmy, zatem, stosownie do uzasadnienia nowy obowiązek sprawozdawczy tłumaczy się koniecznością pozyskania danych pozwalających na oszacowanie wielkości preferencji podatkowych.

Równocześnie jednak to samo uzasadnienie do noweli ustawy akcyzowej (druk sejmowy nr 860) wprowadza element kontrowersyjny, skutkujący koniecznością pochylenia się nad jasnym przepisem. Stosownie, bowiem do uzasadnienia do ustawy nowy obowiązek składania deklaracji kwartalnych dotyczy tylko podatników korzystających wyłącznie z preferencji akcyzowych (całkowite zwolnienie i stosowanie zerowej stawki akcyzy ze względu na przeznaczenie).

Zatem zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wszyscy podatnicy akcyzowi, którzy płacą podatek akcyzowy, a jednocześnie korzystają z ww. preferencji akcyzowych, składają jedynie miesięczne deklaracje akcyzowe. Tym samym takich podatników nie dotyczy nowy obowiązek składania kwartalnych deklaracji akcyzowych.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W podobnym duchu wypowiedział się również Minister Finansów w opracowaniu „zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.” (link do opracowania https://www.podatki.gov.pl/akcyza/wyjasnienia/zmiany-w-deklaracjach-akcyzowych-od-1-lipca-2021-r/ ), w którym wskazuje się, że jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, w których wykazuje zarówno wyroby opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione to takich podatników nie będzie dotyczył nowy obowiązek składania deklaracji za okresy kwartalne.

Pomimo że wyjaśnienia Ministra Finansów, choć rozbieżne z treścią samego przepisu, są równie jasne jak sam przepis, to wątpliwości budzi format obecnych deklaracji AKC-4, w szczególności mam tutaj na myśli część szczególną deklaracji akcyzowej, jak również cel wprowadzenia nowego obowiązku sprawozdawczego, którym jest pozyskiwanie danych o stosowanych preferencjach akcyzowych.

I tak, kiedy w nowej deklaracji kwartalnej mamy możliwość wykazania rodzaju preferencji w rozbiciu na zwolnienia i stawkę zerową, co faktycznie umożliwia bez konieczności dodatkowego przetwarzania danych zbieranie przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej danych o stosowanych preferencjach akcyzowych, tak część szczególna deklaracji AKC-4 w zakresie, tzw. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oferuje nam tylko jedno i skromne pole w ramach deklaracji, zbiorcze dla zwolnień i obniżeń. Jedno pole w ramach deklaracji, które bez dodatkowej obróbki zawartych w nim danych nie pozwala określić skali preferencji akcyzowych.

Przechodząc przez poszczególne formularze szczególne miesięcznej deklaracji akcyzowej:

– w formularzu AKC-4/A podatek akcyzowy od alkoholu etylowego mamy jedno skromne pole 12 zatytułowane „zwolnienia i obniżenia”, w którym trzeba ująć poza preferencjami kwotę podatkowych banderol oraz potencjalnej akcyzy od surowca, wykorzystanego w procesie produkcji alkoholu etylowego,

– w formularzu AKC-4/B podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrób pośrednich mamy znowu jedno skromne pole 12 zatytułowane „zwolnienia i obniżenia”, w którym trzeba ująć poza preferencjami kwotę podatkowych banderol nakładanych, m.in. na wina oraz potencjalnej akcyzy od surowca, wykorzystanego w procesie produkcji ww. wyrobów akcyzowych,

– w formularzu AKC-4/C podatek akcyzowy od piwa mamy kolejny raz jedno skromne pole 12 zatytułowane „zwolnienia i obniżenia”, w którym trzeba ująć poza preferencjami kwotę potencjalnej akcyzy od surowca, wykorzystanego w procesie produkcji ww. wyrobów akcyzowych lub też kwotę akcyzy od niszczonego w wyniku reklamacji piwa,

– w formularzu AKC-4/D podatek akcyzowy od paliw silnikowych mamy kolejny raz jedno skromne pole 12 zatytułowane „zwolnienia i obniżenia”, w którym trzeba ująć poza preferencjami kwotę potencjalnej akcyzy od surowca, wykorzystanego w procesie produkcji paliw,

– w formularzu AKC-4/F podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych mamy znowu jedno skromne pole 12 zatytułowane „zwolnienia i obniżenia”, w którym trzeba ująć poza preferencjami kwotę podatkowych banderol nakładanych, m.in. na papierosy oraz potencjalnej akcyzy od surowca, wykorzystanego w procesie produkcji wyrobów tytoniowych.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Mając na uwadze powyższe pozostaje mieć nadzieję, że w najbliższym czasie zmienią się wzory formularzy miesięcznych deklaracji akcyzowych, bo te w obecnym kształcie niewątpliwie nie w pełni są dostosowane do prezentowania preferencji podatkowych przez podatników.