Od 1 października rozpoczynamy prace inwentaryzacyjne

Od początku października podmioty mogą rozpoczynać prace inwentaryzacyjne. Wymagają one dużego nakładu czasu oraz dobrej organizacji pracy i dlatego warto je rozpocząć odpowiednio wcześnie. W praktyce spisy z natury oraz potwierdzenia sald przygotowuje się na koniec miesiąca (31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018). Inwentaryzację w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja sald) przeprowadza się […]

Czytaj więcej

Tablica ostrzegawcza w gminie o polowaniu zbiorowym

15.10.2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzór i zasady używania tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym.

Czytaj więcej

Obszary poszkodowane w wyniku suszy w 2018 r.

Od 3.10.2018 r. obowiązuje zmiana rozporządzenia w sprawie obszarów uznawanych za proekologiczne. Zmiana dotyczy obszarów uznawanych za poszkodowane w wyniku tegorocznej suszy.

Czytaj więcej

Ograniczenie obowiązków informacyjnych spoczywających na podatnikach prowadzących podatkową księgę   przychodów i rozchodów

Ograniczenie obowiązków informacyjnych, które spoczywają na podatnikach prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) w zakresie zawiadamiania o prowadzeniu KPiR i zawieraniu umowy z biurem rachunkowym na jej prowadzenie.

Czytaj więcej

Od 1.10.2018 sporządzanie sprawozdań finansowych tylko w formie elektronicznej

Od 1.10.2018 r. obowiązuje sporządzanie sprawozdań finansowych wyłącznie w formie elektronicznej. Trzeba podpisywać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP. Nie ma również obowiązku równoczesnego przesyłania sprawozdań do urzędów skarbowych, bowiem będzie to robić KRS. P rzedsiębiorcy wpisani do KRS mają składać sprawozdania finansowe tylko do KRS, skąd będą przekazywane do Centralnego Rejestru Danych […]

Czytaj więcej

Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z uproszeniem poboru tego podatku

Obok funkcjonujących obecnie sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem sytemu e-Deklaracje) ma być wprowadzona usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez KAS (bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika).

Czytaj więcej

Wyższe stawki opłat obowiązujących w 2019 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie w wyznaczonym miejscu   środka transportu lub towaru

Maksymalne stawki opłat obowiązujące w danym roku kalendarzowym corocznie ulegają zmianie na następny rok kalendarzowy, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym następują zmiany, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Czytaj więcej

Zmiany organizacyjne w działaniu organów KAS

Od 1.10.2018 r. obowiązujązmiany wprowadzone do Rozporządzenia z 27.2.2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania, mające na celu usprawnienia działania organów Krajowej Administracji Skarbowej.

Czytaj więcej

Zaniechanie podatku dochodowego w związku z wykonywaniem umów offsetowych

29.9.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie wprowadzające zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów związanych z wykonywaniem umów offsetowych.

Czytaj więcej

Nowy wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego

Od 19.9.2018 obowiązują zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10.9.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Czytaj więcej
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł