Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Nowe rozporządzenie w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, zastąpi obowiązujące dotychczas w tej kwestii rozporządzenie. Ulga z tego tytułu nadal wynosi nie więcej niż 700 zł, jednak podatnicy będą mogli dokonać odliczenia lub zwrotu z tego tytułu w całości za dany okres rozliczeniowy, a […]

Czytaj więcej

„Wygaszenie” strony ESPD i nowy JEDZ na stronie internetowej UZP

Dużym wsparciem dla zamawiających i wykonawców stał się utworzony przez Komisję Europejską serwis ESPD (JEDZ). Jego celem było wsparcie upowszechnienia ESPD oraz pomoc państwom członkowskich UE we wdrożeniu ich własnych serwisów ESPD. Niestety w kwietniu 2019 r. Komisja Europejska będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ.

Czytaj więcej

Platforma Elektronicznych Faktur w zamówieniach publicznych od 18.4.2019 r.

Od 18.4.2018 r. zostaje udostępnione tworzenie i przesyłanie ustrukturyzowanych dokumentów i faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania – PEF (zob. więcej informacji https://efaktura.gov.pl/). Platforma ta służy do przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów między wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi.

Czytaj więcej

Wdrożenie systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi postępowania przed sądami administracyjnymi

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany dotyczą informatyzacji w zakresie funkcjonowania elektronicznego postępowania przed sądami administracyjnymi i mają na celu pełne wdrożenie systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi tego postępowania. Zmiany miałyby wejść w życie 31.5.2019 r.

Czytaj więcej

Deklaracja na podatek leśny – projekt rozporządzenia

Od lipca 2019 r. ma obowiązywać nowy wzór powszechnie obowiązującej deklaracji na podatek leśny oraz informacji związanych z tym podatkiem, które określa projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Czytaj więcej

Deklaracja na podatek od nieruchomości – projekt rozporządzenia

W lipcu 2019 r. ma wejść w życie nowy, jednolity wzór deklaracji na podatek od nieruchomości określony projektowanym rozporządzeniem Ministra Finansów.

Czytaj więcej

Deklaracja na podatek rolny – projekt rozporządzenia

Od lipca 2019 r. ma obowiązywać nowy powszechnie obowiązujący wzór deklaracji na podatek rolny, a także wzory związanych z nim informacji. Wzory te określa projekt nowego rozporządzenia.

Czytaj więcej

Urządzanie gier na automatach poza kasynami gry i salonami gier

Ministerstwo finansów ostrzega, że użytkowanie automatów do gier (takich jak np. FUTURA) poza kasynami gry i salonami gier na automatach, np. w lokalach gastronomicznych, może narażać przedsiębiorców na konsekwencje prawne

Czytaj więcej

Ujmowanie korekt cen transferowych wystawionych w 2019 r. a dotyczących transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r.

Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., lecz dotyczące transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r. (tj. do 31.12.2018 r.), powinny być ewidencjonowane dla celów podatków dochodowych na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 r.

Czytaj więcej

Dane strajkujących nauczycieli nie powinny być umieszczane w SIO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, odpowiadając na liczne pytania kierowane do Urzędu, wyjaśnia, że wprowadzanie do systemu informacji oświatowej danych o tym, który nauczyciel bierze udział w strajku, nie ma podstaw prawnych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych