Zmiany w zakresie składania wniosków do KRS przez spółki powołane przy pomocy wzorca umowy

Od 22.11.2019 r. obowiązuje zmiana w przepisach dotyczących składania wniosków do KRS przez spółki, których umowę zawarto przy zastosowaniu wzorca umowy. Zmiany dotyczą podpisów elektronicznych.

Czytaj więcej

Wprowadzono nowy wzór informacji CIT/NZI

Do dochodów osiągniętych od 1.1.2019 r. należy stosować informację według nowego wzoru informacji CIT/NZI (wersja 2) o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim UE do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Przy czym informacje złożone przed 13.11.2019 r. według wcześniejszego wzoru uznaje się złożone  prawidłowo. 

Czytaj więcej

Nowe wzory formularzy CIT

Opublikowano nowe wzory podatkowych formularzy CIT, które będą stosowane do dochodów uzyskanych w 2019 r. Rozporządzenie obowiązuje od 1.12.2019 r.

Czytaj więcej

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej w PIT

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia w ramach ulgi może wynieść nawet 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich działań termomodernizacyjnych realizowanych we wszystkich budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Szczegóły stosowania ulgi są zamieszczone w objaśnieniach na stronie […]

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Od 30.11.2019 r. obowiązują przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Czytaj więcej

Skutki uchylenia ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym

Od 1.11.2019 r. przestała obowiązywać ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym. Nowe przepisy wprowadziły także zmiany w podatkach dochodowych.

Czytaj więcej

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zmiany wprowadzone ustawą z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.2070) poza przewidzianymi w ustawie wyjątkami, obowiązywać 30.7.2020 r. Wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie i usprawnienie procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej

Postępowanie z wodami balastowymi i osadami

1.1.2020 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów m.in. ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki. Zmiany dotyczą m.in. postępowania z wodami balastowymi i osadami.

Czytaj więcej

Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT) można złożyć tylko elektronicznie

Wiążąca informacja taryfowa (WIT) jest jednym ze środków wprowadzonych do prawa celnego, w celu uzyskania przez podmioty gospodarcze oficjalnej informację o klasyfikacji taryfowej towarów. WIT dotyczy towarów, wobec których przewidziane są operacje przywozu lub wywozu, ma formę decyzji i może być wydana przed zadeklarowaniem tych towarów do procedur celnych.

Czytaj więcej

Projekt zmian do ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Do Sejmu wpłynął rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Zakłada on kontynuację zawieszenia podatku do końca czerwca 2020 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych