Wzory nowych deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i CIT-NZ

Nowe wzory deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków – PIT-NZ i CIT-NZ mają służyć wykazywaniu zysków podatnika, który przeniósł do innego państwa składniki majątku, w tym wchodzące w skład zagranicznego zakładu lub podatnika, który zmienił rezydencję podatkową.

Czytaj więcej

Przedłużenie niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z tytułu niezrealizowanych zysków

Do 7.7.2019 r. przedłużono terminy do złożenia deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tych deklaracjach, za miesiące od stycznia do maja 2019 r.

Czytaj więcej

Wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń związanych z magazynowaniem odpadów

12.2.2019 r. weszło w życie rozporządzenie określające wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń. Stawki te dotyczą magazynowania różniej kategorii odpadów.

Czytaj więcej

Uchylenie przepisu dotyczącego właściwości miejscowej organu podatkowego dla spółek osobowych wyznaczanej według miejsca składania sprawozdania finansowego

Spółki osobowe nie są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych. W związku z tym przepis, który dotyczył właściwości miejscowej organu podatkowego dla spółek osobowych wyznaczanej według miejsca składania sprawozdania finansowego – stał się bezprzedmiotowy.

Czytaj więcej

Nowe wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Do wprowadzonych uproszczeń dla podatników dotyczących usunięcia obowiązku składania wniosków VAT-ZZ i VAT-ZT w przypadku ubiegania się o zwrot VAT lub o przyspieszenie zwrotu VAT dostosowano nowe wzorydeklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Czytaj więcej

Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowuje we współpracy z UZP projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Z wstępnych informacji wynika, że zmiany będą znaczne w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ZamPublU i miałyby wejść w życie od 1.1.2020 r. Część przepisów, które znajdują się w projekcie, ma swoje źródło w przedstawionej kilka miesięcy temu Koncepcji […]

Czytaj więcej

Projektowane zmiany w Kodeksie pracy w związku z RODO

W tym roku wejdą w życie kolejne zmiany w Kodeksie pracy – wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (tzw. RODO). Obecnie trwają prace nad tym projektem w Sejmie. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, zapewne wiosną 2019 r. Zmiany będą […]

Czytaj więcej

Kwestionariusze osobowe po zmianach i przed kolejnymi zmianami

Nowe rozporządzenie MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej nie zawiera żadnych wzorów, w tym wzorów kwestionariuszy dla kandydata do pracy i dla pracownika. Czy zatem można stosować takie kwestionariusze, a jeżeli tak, to o co można w nich pytać?

Czytaj więcej

Obowiązek prowadzeniamonitoringu wizyjnego miejsc magazynowania lub składowania odpadów

Już 22.2.2019 r. wchodzą w życie przepisy zobowiązujące posiadaczy odpadów do prowadzenia monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Zobowiązanym znane są na razie tylko regulacje ustawowe w tym zakresie. Istotne przepisy wykonawcze są w fazie projektu. W dniu 7.2.2019 r. swoje zalecenia do projektu z 17.1.2019 r. wydała Komisja Prawnicza, wskazując, że zasadne byłoby […]

Czytaj więcej

Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych

Niebawem prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych. Trwają już ostatnie prace legislacyjne nad przeniesieniem do ustawy – Prawo budowlane przepisów zawartych w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł