Logowanie do serwisu Problem z logowaniem
 

Legalis Księgowość Kadry Biznes w nowej szacie graficznej

Miło nam poinformować, że od 19 lutego 2018 r. System Legalis Księgowość Kadry Biznes udostępniany jest prawnikom w nowej wersji graficznej. Nowoczesny interfejs oparty jest o założenia dotyczące: intuicyjnej nawigacji, większej czytelności treści, personalizacji ustawień widoków, szybkiego i wygodnego drukowania, eksportu, edycji, zmiany wielkości czcionki oraz dodawania dokumentów do zakładek. Zmianą objęta została cała rodzina produktów […]

Czytaj więcej

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych – tzw. ustawa STIR

Ustawa STIR weszła w życie 13.1.2018 r. Wprowadza m.in. zmiany w ustawach: Ordynacja podatkowa i VAT. Wprowadzone zmiany pozwalają administracji skarbowej na analizę ryzyka wyłudzeń należności publicznych przez nieuczciwe podmioty. Ponadto, nowe przepisy dają możliwość podatnikom sprawdzenia ich kontrahentów czy znajdują się w rejestrach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów. W BIP MF udostępniona została wyszukiwarka podmiotów […]

Czytaj więcej

Ułatwienia dla mikroprzedsiębiorców składających JPK

Od 1.1.2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, w tym mikroprzedsiębiorcy, mają obowiązek prowadzić elektroniczną ewidencję VAT i przesyłać ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo wprowadziło zmiany w zakresie podpisywania JPK przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Tacy podatnicy mają możliwość stosowania innego podpisu elektronicznego zapewniającego ich […]

Czytaj więcej

Opodatkowanie VAT umowy leasingu z opcją wykupu może ulec zmianie

Przepisy VATU dotyczące opodatkowania VAT umowy leasingu uwzględniają podział na leasing operacyjny i finansowy, który przyjęto w podatkach dochodowych. Przy czym leasing operacyjny traktowany jest jak usługa i podstawą naliczenia podatku VAT jest czynsz za dany miesiąc. Natomiast leasing finansowy traktowany jest jak dostawa towaru a podstawą naliczenia podatku VAT jest wartość umowy.

Czytaj więcej

Hala namiotowa w posiadaniu przedsiębiorcy to budowla opodatkowana podatkiem od nieruchomości

Jeżeli przedsiębiorca posiada halę namiotową służącą składowaniu, to mamy do czynienia z budowlą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

Czytaj więcej

Nie ma podatku od świadczeń otrzymanych na łagodzenie zagrożenia pożarowego w zdewastowanych lasach

Od 14.2.2018 r. obowiązuje rozporządzenie zarządzające zaniechanie poboru podatku dochodowego od świadczeń otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym pożarowego, w zdewastowanych lasach, innych niż państwowe.

Czytaj więcej

Wyższe kwoty kar za wykroczenia i przestępstwa w 2018 r.

Kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przewidziane w KKS, które wyznaczane są w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie są wyższe w 2018 r. Zostało bowiem podwyższone na 2018 r. minimalne wynagrodzenie do kwoty 2100 zł rozporządzeniem Rady Ministrów z 12.9.2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej […]

Czytaj więcej

Dotacja dla gmin i limit amortyzacji samochodów elektrycznych – nowe przepisy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

22.2.2018 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wprowadza ona zmiany w wielu ustawach, w tym o dochodach JST i o podatkach dochodowych.

Czytaj więcej

Wykonanie oranżerii przylegającej do ściany budynku mieszkalnego jako rozbudowa budynku – wyrok NSA

Czy wykonanie oranżerii przylegającej do ściany budynku mieszkalnego może zostać zakwalifikowane jako rozbudowa budynku? Odpowiedzi na to pytanie udzielił NSA w wyroku z 19.10.2017 r.

Czytaj więcej

Otrzymanie pamiątkowej statuetki za osiągnięcia kulturalne nie powoduje powstania przychodu u laureata

Gmina może przyznać zasłużonej osobie nagrodę pieniężną wraz z pamiątkową statuetką za osiągnięcia na określonym polu, np. kultury. W takim przypadku opodatkowaniu podlega wartość nagrody pieniężnej, natomiast otrzymanie towarzyszącej nagrodzie pamiątkowej statuetki nie powoduje powstania przychodu po stronie laureata

Czytaj więcej
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     800 800 025
22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-203 ul. Bonifraterska 17 na:

przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł