Bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Od 10 sierpnia 2018 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie MRiF z15.12.2017r. wsprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych znapędem silnikowym. Jak już informowaliśmy, przepisy te opublikowano na początku roku wDzienniku Ustaw z2018r. pod pozycją 47. Jednocześnie traci moc poprzednie rozporządzenie na ten temat, tzn. rozporządzenie MG z10.5.2002r. wsprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych znapędem silnikowym (Dz.U. Nr […]

Czytaj więcej

Orzekanie o stanie zdrowia, przekazywanie recept, organizacja wspólnych postępowań zakupowych oraz inne zmiany

Dnia 23.8.2018 r. wejdą w życie zmiany dotyczące orzekania o stanie zdrowia oraz przekazywania recept, dopuszczenia sprzedaży wysyłkowej niektórych produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne oraz organizacji wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czytaj więcej

Wzrost nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia oraz zmiany dotyczące lekarzy rezydentów

W dniu 1.8.2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany dotyczące przyspieszenia wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia oraz dotyczące dyżurów medycznych lekarzy rezydentów i korzyści dla tych lekarzy, którzy zobowiążą się do pracy w Polsce przez 2 lata po zakończeniu specjalizacji. Planowany jest również wzrost wynagrodzeń dla lekarzy i lekarzy dentystów udzielających […]

Czytaj więcej

Internetowe Konto Pacjenta i Zintegrowany Informator Pacjenta oraz zmiany co do identyfikatorów używanych w systemie informacji o ochronie zdrowia

Dnia 23.8.2018 r. wejdą w życie zmiany dotyczące Internetowego Konta Pacjenta i Zintegrowanego Informatora Pacjenta oraz identyfikatorów używanych w systemie informacji o ochronie zdrowia.

Czytaj więcej

Nowa ustawa o rynku pracy

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt ustawy o rynku pracy, która to ustawa ma zastąpić obecną ustawę z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.). Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, ponadto przepisy w tym zakresie wymagają zmian w celu uwzględnienia obecnej sytuacji […]

Czytaj więcej

Kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej

Resort finansów wprowadza kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej w celu uproszczenia procedury planowania wydatków JST. Nowe przepisy wchodzą w życie 4.8.2018 r., przy czym po raz pierwszy mają zastosowanie do planowania na 2019 r.

Czytaj więcej

Zmiana przepisów dotyczących sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Od 4.8.2018 r. będą obowiązywały zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 18.7.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1394).

Czytaj więcej

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej

Ministerstwo Finansów wprowadza zmiany w sprawozdawczości budżetowej. W Dzienniku ustaw z 20.7.2018 r. pod poz. 1395 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 18.7.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Czytaj więcej

Kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zmiana rozporządzenia

Od 19.7.2018 r. obowiązują zmiany co do kryteriów wyboru ofert dotyczących rehabilitacji leczniczej oraz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzież

Czytaj więcej

Zmiany w PKD, od których zależy wydanie zezwolenia na pracę sezonową

Trzy podklasy działalności zostaną wyłączone z listy upoważniającej do uzyskania zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca, ponieważ nie są uwarunkowane rytmem pór roku.

Czytaj więcej
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł