Nowelizacja przepisów o transporcie kolejowym

Do Sejmu wpłynął projekt Rady Ministrów z 16.10.2019 r. dotyczący ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych w zakresie komunalizacji mienia

W dniu 16.10.2019 do Sejmu wpłynął przygotowany przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Na jego podstawie ma także zostać zmieniona ustawa z 10.5.1990 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.; […]

Czytaj więcej

Zmniejszono poziom alarmowy dla niektórych substancji w powietrzu

Od 11.10.2019 r. obowiązują zmiany dotyczące zmniejszenia poziomu alarmowania i informowania dla znajdującego się w powietrzu pyłu zawieszonego PM10.

Czytaj więcej

Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych nie będzie wymagać kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Przygotowany jest projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zmiana dotyczy włączenia zgłoszenia o planowanym WNT wyrobów akcyzowych innych niż określone w zał. 2 do AkcyzaU do wykazu deklaracji i podań, których przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie wymaga stosowania kwalifikowanego […]

Czytaj więcej

Najważniejsze nowości w systemie Legalis Księgowość Kadry Biznes w październiku

System Informacji Prawnej Legalis Księgowość Kadry Biznes w październiku 2019 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż 914 aktów prawnych (w tym: 336 z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) oraz 23 330 orzeczeń (w tym 22 598 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi na pytania i […]

Czytaj więcej

Rozciągnięcie egzekucji z rzeczy ruchomych na przedmioty z przepadku na rzecz Skarbu Państwa

Od 10.10.2019 r. obowiązuje zmiana, w wyniku której przepisy o egzekucji z rzeczy ruchomych rozciągnięto na przedmioty, które w wyniku spraw karnych skarbowych przeszły na własność Skarbu Państwa w drodze przepadku.

Czytaj więcej

Zwolnienie od akcyzy dla olejów smarowych o kodzie CN 2710 2090 oraz dla preparatów smarowych, objętych pozycją CN 3403

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zacznie obowiązywać od 1.11.2019 r. Ma ono na celu dostosowanie przepisów do zmian w ustawie o podatku akcyzowym, które zaczną obowiązywać od 1.11.2019 r.

Czytaj więcej

Zawiadomienie współwłaścicieli nieruchomości o decyzji w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości

Kiedy decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości staje się ostateczna względem wszystkich współwłaścicieli nieruchomości?

Czytaj więcej

Złożenie zabezpieczenia akcyzowego przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju

Od 1.11.2019 r. będzie obowiązywać rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych. Wprowadzone zmiany w rozporządzeniu mają na celu dostosowanie do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, w zakresie uszczelnienia obrotu wyrobami akcyzowymi innymi niż wymienione w zał. nr 2 do ustawy.

Czytaj więcej

Od 1 listopada obowiązują nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy wprowadza wzór deklaracji podatkowej mającej zastosowanie do preparatów smarowych. Zacznie obowiązywać od 1.11.2019 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych