Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie stosowania monitoringu

W związku z wejściem w życie 25.5.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych o przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(tzw. RODO), następuje dostosowanie polskiego prawa do wprowadzonych tym aktem regulacji służących ochronie danych osobowych, w tym również […]

Czytaj więcej

RODO

Dziś 25 maja 2018 roku – rozpoczynamy stosowanie przepisów unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli RODO. Kończy się zatem dwuletni okres dostosowawczy, w którym każdy zobowiązany do stosowania jego przepisów, powinien zacząć działać w sposób w pełni z nimi zgodny.

Czytaj więcej

Zmiana przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne – projekt

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad nowelizacją przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Celem zmian ma być przede wszystkim korekta oraz doprecyzowanie obecnie istniejących rozwiązań.

Czytaj więcej

Kompleksowe szkolenie dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych/Data Protection Officer

Termin: 4-8 czerwca 2018 r.  Szkolenie 5-dniowe, połączone z praktykami Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy niezbędnej przyszłym Inspektorom Ochrony Danych w pełnieniu swojej funkcji, obejmującej w szczególności: nowe przepisy, ich praktyczną realizację, a także prezentację stanowisk doktryny i orzecznictwa; analizę ryzyka; środki organizacyjnie i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych; praktyczne aspekty wdrażania zmian w […]

Czytaj więcej

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw

Ministerstwo Finansów na swojej stronie zamieściło wyjaśnienia dotyczące przepisów art. 15e ustawy o podatku od osób prawnych, który obowiązuje od 1.1.2018 r. Istota tego przepisu polega na ograniczeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług niematerialnych i praw.

Czytaj więcej

Co dalej z mechanizmem podzielonej płatności w VAT?

Coraz bliżej termin wejścia w życie nowelizacji przepisów o podatku VAT, które przede wszystkim wprowadzają mechanizm podzielonej płatności (split payment). W praktyce mechanizm ten będzie polegać na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę dokonywana będzie tak, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto trafi na rachunek dostawcy, a pozostała zapłata (kwota podatku VAT) płacona […]

Czytaj więcej

Projekt kolejnych zmian do ustawy o VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt obszernych zmian do ustawy o podatku od towarów i usług (projekt z 13.2.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw). Projekt ten nie trafił jeszcze do Sejmu, ale proponuje się, żeby zmiany w nim zawarte weszły w życie od 1.7.2018 r.

Czytaj więcej

Mali i średni przedsiębiorcy muszą w określonych sytuacjach prowadzić rejestr czynności przetwarzania

Grupa Robocza Art. 29 przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, kiedy przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 osób, nie będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.

Czytaj więcej

Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej

Czytaj więcej

Obowiązkowe e-zwolnienia lekarskie od 1 grudnia 2018 r.

O przesunięciu terminu z 1 lipca 2018 r. na początek grudnia zdecydował Sejm. Lekarze zyskali kolejnych kilka miesięcy na przygotowanie się do wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy w wersji cyfrowej.

Czytaj więcej
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł