Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r.

We wrześniu 2019 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy, wprowadzane z inicjatywy Prezydenta RP. Zmiany te wprowadza ustawa z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

Opracowany został projekt nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określającego terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz sposób i terminy rozliczenia należności otrzymanych z tytułu tych wpłat.

Czytaj więcej

Zmiany w Prawie Budowlanym

W Komitecie Stałym Rady Ministrów trwają prace nad projektem zmian w Prawie Budowlanym przygotowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zdaniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji.

Czytaj więcej

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 1.1.2020 r.

Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadza zmiany m.in. w zakresie podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych. Dotyczą one rozpoznawania skutków tzw. „złych długów” w podatku dochodowym. Dla dłużnika nowe przepisy mają charakter obligatoryjny, a dla wierzyciela są prawem, z którego może, lecz […]

Czytaj więcej

Od 1.10.2019 r. niższy PIT – już nie 18%, ale 17% stawka podatku

Sejm pracuje nad zmianą przepisów w zakresie PIT polegającą na obniżeniu podatku dochodowego z 18% do 17% dla wszystkich podatników oraz podniesieniu kosztów pracowniczych. Nowe rozwiązania dotyczą zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów.

Czytaj więcej

API Wykazu Podatników VAT

Od 1.9.2019 r. ma być wprowadzony nowy wykaz podatników VAT (tzw. biała lista) W związku z tym Ministerstwo Finansów udostępniło opis interfejsu programistycznego API Wykazu Podatników VAT, tj. wykazu podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Czytaj więcej

Nowe struktury JPK_VAT – konsultacje podatkowe do 16 sierpnia

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe dotyczące JPK_V7K i JPK_V7M, tj. nowych plików JPK_VAT dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz kwartalnie. Konsultacje są bezpośrednio związane z planowanym zastąpieniem deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT i potrwają do 16.8.2019 r.

Czytaj więcej

Preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403 opodatkowane akcyzą od 1.11.2019 r.

W wyniku nowelizacji ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zmieniono przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym preparatów smarowych o kodzie CN 3403 oraz zasady stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych spoza zał. nr 2 AkcyzU, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka […]

Czytaj więcej

Wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich

Wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce to cel nowelizacji przepisów, które wynikają z podpisanej przez Prezydenta 1.8.2019 r. ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Celem wprowadzonych zmian jest .

Czytaj więcej

Nowa dyrektywa o warunkach zatrudnienia

W dniu 20.6.2019 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L Nr 186, str. 105). Przyjęcie tej dyrektywy skutkuje koniecznością nowelizacji Kodeksu pracy. Państwa członkowskie muszą wprowadzić w życie przepisy niezbędne do wykonania tej dyrektywy do 1.8.2022 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych