Nowe przepisy systemu ochrony zdrowia w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Z dniem 1.4.2020 r. weszła w życie ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 567), wprowadzająca przepisy tzw. tarczy antykryzysowej w ochronie zdrowia.

Czytaj więcej

Waszyngton wprowadza zasady regulujące rozpoznawanie twarzy przy pomocy technologii

Jay Inslee pełniący funkcję gubernatora stanu Waszyngton podpisał akt normatywny uchwalony 12 marca bieżącego roku, regulujący kwestię rozpoznawania twarzy. Działanie to stanowi ważny krok w kwestii dostosowywania prawa do ewolucji technologicznej.

Czytaj więcej

Zestawienie najistotniejszych zmiany w podatkach i sprawozdawczości finansowej mających ułatwić działalność podatnikom

Przegląd ustaw zawierających liczne zmiany m.in. w zakresie podatków i sprawozdawczości finansowej pomagających przedsiębiorcom w przeciwdziałaniu konsekwencjom COVID-19.

Czytaj więcej

Banki mają możliwość przedłużenia (odnowienia) lub innych modyfikacje warunków finansowych uprzednio udzielonych kredytów MŚP

W związku z epidemią stworzono możliwości przedłużenia (utrzymania) kredytów obrotowych uprzednio udzielonych przez banki klientom, którzy po 30.9.2019 r. byli poddani procesom oceny kredytowej. Umożliwiono bankom przedłużenie (odnowienie) lub inne modyfikacje warunków finansowych uprzednio udzielonych kredytów przedsiębiorcom z segmentu MŚP.

Czytaj więcej

Osoby fizyczne zenanie podatkowe za 2019 r. mogą złożyć do 31 maja 2020 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało o przedłużeniu terminu składania rocznego zeznania PIT do 31.5.2020 r.

Czytaj więcej

Przesunięcie terminów wykonania obowiązków sprawozdawczych w związku z epidemią koronawirusa

Od 31.3.2020 r. obowiązują przepisy specustawy dotyczące przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19, m.in. w zakresie przesunięcia terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych przewidzianych przepisami ustaw o rachunkowości i finansach publicznych.

Czytaj więcej

Wydłużenie terminów na przystąpienie do części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego

Ustawą z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 568) wydłużono termin na przystąpienie do części ustnej egzaminu na doradców podatkowych.

Czytaj więcej

Zmiana KoronawirusU w związku z epidemią koronawirusa i jej wpływ na zamówienia publiczne

W Dzienniku Ustaw z 31.3.2020 r. została ogłoszona ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące udzielania teleporad oraz organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Z dniem 1.4.2020 r. weszła w życie ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ustawa zmienia przepisy systemu ochrony zdrowia w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Czytaj więcej

Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący udzielania zamówień publicznych w związku z COVID-19

W dniu 1.4.2020 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE Komunikat Komisji „Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19” (2020/C 108 I/01), dalej: Wytyczne.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych