Od 1 lutego 2021 r. nowa transza pomocy branżowej

Do 15.3.2021 r. trzeba złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1.7.2020 r. do 30.9.2020 r., a do 31.3.2021 r. – za okresy od 1.1.2021 r. do 31.1.2021 r. lub od 1.12.2020 r. do 31.1.2021 r. Do końca marca można też ubiegać się o dopłatę na bieżące koszty działalności gospodarczej. Przy ponownym […]

Czytaj więcej

Nowe obowiązki w akcyzie dla sprowadzanych z zagranicy samochodów

Trwają w Sejmie prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje m.in. wprowadzenie nowych obowiązków podatkowych w stosunku do samochodów ciężarowych oraz specjalnych (np. pojazdów pomocy drogowej) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Czytaj więcej

Informacje KAS o skorygowanej wersji struktury JPK_EWP

W komunikacie technicznym Ministerstwo Finansów poinformowało o publikacji skorygowanej wersji struktury JPK_EWP(2).

Czytaj więcej

Do kiedy należy wystawić PIT-11?

Zakończenie roku oznacza dla przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z zamknięciem i rozliczeniem roku. W przypadku zatrudniania osób fizycznych, wypłacania im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, to do takich obowiązków należy wystawienie i przesłanie PIT-11 do urzędu skarbowego oraz do osoby fizycznej.

Czytaj więcej

Kodeksy postępowania muszą spełniać określone wymagania

Choć do zatwierdzenia pierwszych kodeksów postępowania jest już coraz bliżej, to wciąż nie mamy w Polsce takiego dokumentu, który byłby już stosowany. Powodów tej sytuacji jest kilka.

Czytaj więcej

Od 1 lutego 2021 r. obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

W dniu 13.1.2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadza szereg zmian w ustawie o podatku akcyzowym (dalej: AkcyzaU) m.in. na jej podstawie utworzono tzw. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (dalej: CRPA). Wskazany rejestr zastąpi dotychczasowe papierowe rejestry akcyzowe prowadzone obecnie przez urzędy skarbowe.

Czytaj więcej

Duże spółki muszą złożyć sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Najwięksi podatnicy CIT do końca stycznia powinni złożyć ministrowi właściwemu ds. gospodarki sprawozdanie o stosowanych w roku poprzednim terminach zapłaty w transakcja handlowych.

Czytaj więcej

Dłuższe zwolnienie od pracy i służby dla ozdrowieńców oddających krew

Honorowy dawca, który po chorobie COVID-19 oddał krew lub jej składniki ma prawo do dwóch dni wolnego od wykonywania zadań i czynności służbowych.

Czytaj więcej

Amortyzacja auta osobowego wykupionego z leasingu – zmiany od 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. weszły zmiany w amortyzacji używanych środków trwałych, zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i osób prawnych. Mają one szczególny wpływ amortyzację środków trwałych wykupowanych z leasingu operacyjnego – najczęstszej formy finansowania pojazdów firmowych.

Czytaj więcej

Nowa Polityka Przemysłowa Polski – konsultacje społeczne

Do 31 stycznia przedsiębiorcy mogą zgłosić uwagi do Białej Księgi Rozwoju Przemysłu.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności