Omawiane 10 projektów z Polskiego Ładu to:

  1. 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich
  2. Emerytura bez podatku do kwoty 2500 zł brutto
  3. Zniesienie limitów do specjalistów
  4. Harmonogram zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. PKB
  5. Mieszkanie bez wkładu własnego
  6. Dom bez formalności
  7. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
  8. Program Inwestycji Strategicznych
  9. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników
  10. Małe Centra Nauki Kopernik w Polsce

Z perspektywy pracodawców i pracowników najważniejsze projekty dotyczą przede wszystkim kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł) oraz emerytury bez podatku. Warto również zwrócić uwagę na projekt harmonogramu prac mających na celu zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 7 %. Służba zdrowia ma zostać sfinansowana między innymi ze składki zdrowotnej, której pracodawcy nie będą mogli odliczać w znacznej części od podatku (obecnie 7,75% z 9% można odliczyć od podatku). Podczas konferencji Premier nie odniósł się do innych zapowiedzi dotyczących pracodawców, chociażby zachęt dla pracowników w wieku 50+, które również są elementem Polskiego Ładu.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy zł

Zgodnie z zapowiedzią w ramach projektu podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, przy jednoczesnym zniesieniu możliwości odliczania składki zdrowotnej i podniesieniu progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł, rząd planuje wprowadzenie ulgi podatkowej dla tzw. klasy średniej (osób zarabiających od 6 do 12 tys. zł brutto), tak żeby finalnie ich wynagrodzenie nie uległo zmniejszeniu a co najwyżej pozostało bez zmian. Szczegółowe rozwiązania są nadal wypracowywane, obecnie rząd przygotował kalkulator, w którym pracownicy mogą zweryfikować czy na zmianach stracą czy zyskają, to na ten moment jedyne narzędzie jakie zostało przygotowane w tym zakresie.

Oskładkowania wszystkich umów zleceń od 1 stycznia 2022 roku

Ważną zmianą, której nie ma w zaprezentowanej dziesiątce jest zapowiedź oskładkowania wszystkich umów zleceń od 1.1.2022 r. Premier zapowiedział, że rząd zamierza uszczelnić system tak, żeby wyeliminować fikcyjne zatrudnienie zarówno w ramach umowy zlecenia jak i samozatrudnienia. Na dzień 2.6.2021 r. nie ma projektów ustaw w tym zakresie, zgodnie z informacjami przekazywanymi przez przedstawicieli rządu w najbliższym czasie powinny pojawić.

Przewidywane terminy

Premier zapowiedział ponadto, że „już za moment” projekt ustawy dotyczący podniesienia kwoty wolnej zostanie opublikowany i skierowany do prac legislacyjnych.

O ile będzie on procedowany w ramach rządowej ścieżki legislacyjnej, to takie projekty muszą zostać skonsultowane z Radą Dialogu Społecznego. Co oznacza, że większość tych projektów będzie procedowana w Parlamencie jesienią. Natomiast przed parlamentarnymi wakacjami (sierpień 2021 r.) pierwsze projekty powinny trafić do Sejmu.